تفت‌آب‌پزی

غذای گوشت گاو تفت‌آب‌پزشده.

تفت دادن گوشت و سبزیجات در روغن و سپس پختن آرام آنها در مقدار کمی آب را تفت‌آب‌پزی می‌گویند.

منابعویرایش

  • مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.