تفسیر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تفسیر می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

در کامپیوتر