تقارن دورانی

تقارن دورانی به گونه‌ای از تقارن گفته می‌شود که در آن با چرخش جسم حول محور تقارن خود به اندازهٔ مشخص شکل آن عوض نشود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Sanat K. Chatterjee, Crystallography and the World of Symmetry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 ISBN 978-3-540-69898-2