تقارن چرخشی

(تغییرمسیر از تقارن دورانی)

تقارن چرخشی به گونه‌ای از تقارن گفته می‌شود که در آن با چرخش جسم حول محور تقارن خود به اندازهٔ مشخص شکل آن عوض نشود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Sanat K. Chatterjee, Crystallography and the World of Symmetry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 ISBN 978-3-540-69898-2