تقدیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

تقدیر به یک سری اتفاقات از پیش تعیین‌شده مربوط به آینده اشاره دارد.

تقدیر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: