باز کردن منو اصلی

مکزیک دارای سی و یک ایالت و یک منطقه فدرال است که روی هم می‌شود سی و دو ناحیه فدرال.

ایالت‌های مکزیک
شناخته‌شده Free and Sovereign State
Estado Libre y Soberano
رده‌ها ایالت
مکان مکزیک
تعداد 32 States
مکزیکو سیتی
جمعیت (States only) 637,026 (باخا کالیفرنیا سور) – ۱۲٬۸۵۱٬۸۲۱ (ایالت مخیکو)
مساحت (States only) ۳٬۹۹۰ کیلومتر مربع (۱٬۵۴۱ مایل مربع) (تلاسکالا) – ۲۴۷٬۴۶۰ کیلومتر مربع (۹۵٬۵۴۳ مایل مربع) (ایالت چی‌واوا)
دولت State government/Mexico City Government
زیربخش‌ها States and Mexico City: Municipality

بر اساس قانون اساسی مکزیک این ناحیه‌های آزاد و مستقل محسوب می‌شوند[۱] هر ایالت قانون اساسی و مجلس جداگانه دارد فقط منطقه فدرال آن که مکزیکو سیتی باشد محدود است.

منطقه فدرالویرایش

منطقه نام رسمی پرچم مساحت جمعیت (۲۰۱۰)[۲] تاریخ تأسیس
مکزیکو سیتی دیستریتو فدرال   ۰ ۱٬۴۸۵ km۲
(۵۷۳٫۴ sq mi)
۰۸٬۷۲۰٬۹۱۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۱۱–۱۸[۳]

ایالت‌هاویرایش

ایالت‌های مکزیک
ایالت نام رسمی
Estado Libre y Soberano de
پرچم مرکز بزرگترین شهر مساحت[۴] جمعیت (۲۰۱۰)[۲] رتبه تأسیس شدن تاریخ تأسیس
آگوئاسکالینتس Aguascalientes   آگوئاسکالینتس آگوئاسکالینتس ۰۰۵۶۱۸۵٬۶۱۸ کیلومتر مربع (۲٬۱۶۹ مایل مربع) ۰۱۱۸۴۹۹۶۱٬۱۸۴٬۹۹۶ ۲۴۲۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۵۷-۰۲–۰۵[۵]
باخا کالیفرنیا Baja California   مخیکالی تیخوانا ۰۷۱۴۴۶۷۱٬۴۴۶ کیلومتر مربع (۲۷٬۵۸۵ مایل مربع) ۰۳۱۵۵۰۷۰۳٬۱۵۵٬۰۷۰ ۲۹۲۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۵۲-۰۱–۱۶[۶]
باخا کالیفرنیا سور Baja California Sur   لا پاس لا پاس ۰۷۳۹۲۲۷۳٬۹۲۲ کیلومتر مربع (۲۸٬۵۴۱ مایل مربع) ۰۰۶۳۷۰۲۶۶۳۷٬۰۲۶ ۳۱۳۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۷۴-۱۰–۰۸[۷]
کامپچه Campeche   کامپچه کامپچه ۰۵۷۹۲۴۵۷٬۹۲۴ کیلومتر مربع (۲۲٬۳۶۵ مایل مربع) ۰۰۸۲۲۴۴۱۸۲۲٬۴۴۱ ۲۵۲۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۳-۰۴–۲۹[۸]
چیاپاس Chiapas   توکسلا گوتیرس توکسلا گوتیرس ۰۷۳۲۸۹۷۳٬۲۸۹ کیلومتر مربع (۲۸٬۲۹۷ مایل مربع) ۰۴۷۹۶۵۸۰۴٬۷۹۶٬۵۸۰ ۱۹۱۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۹-۱۴[۹]
چی‌واوا Chihuahua   چی‌واوا سیوداد خوارس ۲۴۷۴۵۵۲۴۷٬۴۵۵ کیلومتر مربع (۹۵٬۵۴۳ مایل مربع) ۰۳۴۰۶۴۶۵۳٬۴۰۶٬۴۶۵ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۷-۰۶[۹]
کواویلا۱ ۴ Coahuila de Zaragoza   سالتییو تورئون ۱۵۱۵۶۳۱۵۱٬۵۶۳ کیلومتر مربع (۵۸٬۵۱۹ مایل مربع) ۰۲۷۴۸۳۹۱۲٬۷۴۸٬۳۹۱ ۱۶۱۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۰۷[۹]
کولیما Colima   کولیما مانسانییو ۰۰۵۶۲۵۵٬۶۲۵ کیلومتر مربع (۲٬۱۷۲ مایل مربع) ۰۰۶۵۰٬۵۵۵ ۶۵۰٬۵۵۵ ۲۳۲۳ ۱۸۵۶۱۲۰۹۰۹-۱۲-۱۸۵۶[۱۰][۱۱]
دورانگو Durango   دورانگو دورانگو ۱۲۳۴۵۱۱۲۳٬۴۵۱ کیلومتر مربع (۴۷٬۶۶۵ مایل مربع) ۰۱۶۳۲۹۳۴۱٬۶۳۲٬۹۳۴ ۱۷۱۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۲۲[۹]
گوآناخوآتو Guanajuato   گوآناخوآتو لئون ۰۳۰۶۰۸۳۰٬۶۰۸ کیلومتر مربع (۱۱٬۸۱۸ مایل مربع) ۰۵۴۸۶۳۷۲۵٬۴۸۶٬۳۷۲ ۰۲۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۰[۹]
گوئررو Guerrero   چیلپاسینگو آکاپولکو ۰۶۳۶۲۱۶۳٬۶۲۱ کیلومتر مربع (۲۴٬۵۶۴ مایل مربع) ۰۳۳۸۸۷۶۸۳٬۳۸۸٬۷۶۸ ۲۱۲۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۴۹-۱۰-۲۷[۱۲]
ایدالگو Hidalgo   پاچوکا پاچوکا ۰۲۰۸۴۶۲۰٬۸۴۶ کیلومتر مربع (۸٬۰۴۹ مایل مربع) ۰۲۶۶۵۰۱۸۲٬۶۶۵٬۰۱۸ ۲۶۲۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۹-۰۱-۱۶[۱۳]
خالیسکو Jalisco   گوادالاخارا گوادالاخارا ۰۷۸۵۹۹۷۸٬۵۹۹ کیلومتر مربع (۳۰٬۳۴۷ مایل مربع) ۰۷۳۵۰۶۸۲۷٬۳۵۰٬۶۸۲ ۰۹۹ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳[۹]
ایالت مکزیک México   تولوکا اکاتپک ۰۲۲۳۵۷۲۲٬۳۵۷ کیلومتر مربع (۸٬۶۳۲ مایل مربع) ۱۵۱۷۵۸۶۲۱۵٬۱۷۵٬۸۶۲ ۰۱۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۰[۹]
میچوآکان Michoacán de Ocampo   مورلیا مورلیا ۰۵۸۶۴۳۵۸٬۶۴۳ کیلومتر مربع (۲۲٬۶۴۲ مایل مربع) ۰۴۳۵۱۰۳۷۴٬۳۵۱٬۰۳۷ ۰۵۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲[۹]
مورلوس Morelos   کورناواکا کورناواکا ۰۰۴۸۹۳۴٬۸۹۳ کیلومتر مربع (۱٬۸۸۹ مایل مربع) ۰۱۷۷۷۲۲۷۱٬۷۷۷٬۲۲۷ ۲۷۲۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۶۹-۰۴-۱۷[۱۴]
نایاریت Nayarit   تپیک تپیک ۰۲۷۸۱۵۲۷٬۸۱۵ کیلومتر مربع (۱۰٬۷۳۹ مایل مربع) ۰۱۰۸۴۹۷۹۱٬۰۸۴٬۹۷۹ ۲۸۲۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۱۷-۰۱-۲۶[۱۵]
نوئوو لئون۴ Nuevo León   مونترری مونترری ۰۶۴۲۲۰۶۴٬۲۲۰ کیلومتر مربع (۲۴٬۸۰۰ مایل مربع) ۰۴۶۵۳۴۵۸۴٬۶۵۳٬۴۵۸ ۱۵۱۵ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۵-۰۷[۹]
اوآخاکا Oaxaca   اوآخاکا اوآخاکا ۰۹۳۷۹۳۹۳٬۷۹۳ کیلومتر مربع (۳۶٬۲۱۴ مایل مربع) ۰۳۸۰۱۹۶۲۳٬۸۰۱٬۹۶۲ ۰۳۳ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۱[۹]
پوئبلا Puebla   پوئبلا پوئبلا ۰۳۴۲۹۰۳۴٬۲۹۰ کیلومتر مربع (۱۳٬۲۴۰ مایل مربع) ۰۵۷۷۹۸۲۹۵٬۷۷۹٬۸۲۹ ۰۴۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۱[۹]
کرتارو Querétaro   کرتارو کرتارو ۰۱۱۶۸۴۱۱٬۶۸۴ کیلومتر مربع (۴٬۵۱۱ مایل مربع) ۰۱۸۲۷۹۳۷۱٬۸۲۷٬۹۳۷ ۱۱۱۱ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳[۹]
کینتانا رو Quintana Roo   چتومال کانکون ۰۴۲۳۶۱۴۲٬۳۶۱ کیلومتر مربع (۱۶٬۳۵۶ مایل مربع) ۰۱۳۲۵۵۷۸۱٬۳۲۵٬۵۷۸ ۳۰۳۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۹۷۴-۱۰-۰۸[۱۶]
سن لوئیس پوتوسی San Luis Potosí   سن لوئیس پوتوسی سن لوئیس پوتوسی ۰۶۰۹۸۳۶۰٬۹۸۳ کیلومتر مربع (۲۳٬۵۴۶ مایل مربع) ۰۲۵۸۵۵۱۸۲٬۵۸۵٬۵۱۸ ۰۶۶ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲[۹]
سینالوآ Sinaloa   کولیکان کولیکان ۰۵۷۳۷۷۵۷٬۳۷۷ کیلومتر مربع (۲۲٬۱۵۳ مایل مربع) ۰۲۷۶۷۷۶۱۲٬۷۶۷٬۷۶۱ ۲۰۲۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۳۰-۱۰-۱۴[۱۷]
سونورا۲ Sonora   ارموسییو ارموسییو ۱۷۹۵۰۳۱۷۹٬۵۰۳ کیلومتر مربع (۶۹٬۳۰۶ مایل مربع) ۰۲۶۶۲۴۸۰۲٬۶۶۲٬۴۸۰ ۱۲۱۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۱-۱۰[۹]
تاباسکو۵ Tabasco   وییاارموسا وییاارموسا ۰۲۴۷۳۸۲۴٬۷۳۸ کیلومتر مربع (۹٬۵۵۱ مایل مربع) ۰۲۲۳۸۶۰۳۲٬۲۳۸٬۶۰۳ ۱۳۱۳ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۲-۰۷[۹]
تامائولیپاس۴ Tamaulipas   سیوداد ویکتوریا رینوسا ۰۸۰۱۷۵۸۰٬۱۷۵ کیلومتر مربع (۳۰٬۹۵۶ مایل مربع) ۰۳۲۶۸۵۵۴۳٬۲۶۸٬۵۵۴ ۱۴۱۴ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۴-۰۲-۰۷[۹]
تلاسکالا Tlaxcala   تلاسکالا ویسنته گوئررو ۰۰۳۹۹۱۳٬۹۹۱ کیلومتر مربع (۱٬۵۴۱ مایل مربع) ۰۱۱۶۹۹۳۶۱٬۱۶۹٬۹۳۶ ۲۲۲۲ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۵۶-۱۲-۰۹[۱۸]
وراکروس Veracruz de
Ignacio de la Llave
  خالاپا وراکروس ۰۷۱۸۲۰۷۱٬۸۲۰ کیلومتر مربع (۲۷٬۷۳۰ مایل مربع) ۰۷۶۴۳۱۹۴۷٬۶۴۳٬۱۹۴ ۰۷۷ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۲[۹]
یوکاتان۳ Yucatán   مریدا مریدا ۰۳۹۶۱۲۳۹٬۶۱۲ کیلومتر مربع (۱۵٬۲۹۴ مایل مربع) ۰۱۹۵۵۵۷۷۱٬۹۵۵٬۵۷۷ ۰۸۸ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳[۹]
ساکاتکاس Zacatecas   ساکاتکاس فرزنییو ۰۷۵۵۳۹۷۵٬۵۳۹ کیلومتر مربع (۲۹٬۱۶۶ مایل مربع) ۰۱۴۹۰۶۶۸۱٬۴۹۰٬۶۶۸ ۱۰۱۰ ۱۸۱۹۱۲۱۴۱۸۲۳-۱۲-۲۳[۹]

.

منابعویرایش

 1. "Federal Constitution of the United Mexican States" (PDF). Supreme Court of Mexico. p. 113. Retrieved April ۵, ۲۰۱۱.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Censo 2010
 3. "Conmemora la Secretaría de Cultura el 185 Aniversario del Decreto de Creación del Distrito Federal".
 4. "INEGI".
 5. "Calendario de Eventos Cívicos - Febrero".
 6. "Transformación Política de Territorio Norte de la Baja California a Estado 29".
 7. "Secretaria de Educación Publica".
 8. "Secretaria de Educación Publica".
 9. ۹٫۰۰ ۹٫۰۱ ۹٫۰۲ ۹٫۰۳ ۹٫۰۴ ۹٫۰۵ ۹٫۰۶ ۹٫۰۷ ۹٫۰۸ ۹٫۰۹ ۹٫۱۰ ۹٫۱۱ ۹٫۱۲ ۹٫۱۳ ۹٫۱۴ ۹٫۱۵ ۹٫۱۶ ۹٫۱۷ ۹٫۱۸ "Las Diputaciones Provinciales" (PDF) (به Spanish). p. 15.
 10. "Portal Ciudadano de Baja California".
 11. "Universidad de Colima".
 12. "Erección del Estado de Guerrero".
 13. "Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo".
 14. "Enciclopedia de los Municipios de México".
 15. "Gobierno del Estado de Tlaxcala".
 16. "Gobierno del Estado de Quintana Roo".
 17. "500 años de México en documentos".
 18. "Portal Gobierno del Estado de Tlaxcala".