تلاتلوکو (Tlatelolco) نام اثری باستانی در شهر مکزیکو است که در کاوش‌های باستانی به دست‌آمده و وابسته به دولت‌شهر تلاتلوکو در پیش از کشورگشایی اسپانیایی‌ها می‌باشد. تلاتلوکو در مرکز میدان پلاتسا دلاس ترس کولتوراس -که از سه سو در میان آثار باستانی آزتک جای‌دارد-قرارگرفته‌است. هرمی هفتصدساله در این اثر وجود دارد.

بخشی از نوشتهٔ تلاتلوکو مربوط به سده ۱۶

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Tlatelolco (archaeological site)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlatelolco_(archaeological_site)&oldid=458566596 (accessed November 7, 2011).