تلماسه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از تل‌ماسه (فیلم))

تلماسه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: