تمایز (به انگلیسی: Differentiation) دلالت دارد بر[۱]:

  • فرایند جدا، تفکیک و تخصصی شدن؛ به دست آوردن صورت ها و کارکردهای اختصاصی
  • در زیست‌شناسی معنی این اصطلاح عبارت است از فرایند ناهمانند شدن از طریق ایجاد اصلاح یا تغییر خاصه برای کارکرد یا منظوری خاص.

پانویسویرایش

  1. فرهنگ علوم اجتماعی- نوشته‌ی گولد و کولب - ترجمه‌ی محمد جواد زاهدی-نشر مازیار- چاپ دوم 1384- ص 265-266

یاوری