تمدن تالش-مغان

شهید سبز علی داربرزنجان

تمدن تالش-مغان یا تمدن مغان یک تمدن باستان‌شناسی مربوط به اواخر عصر برنز و اوایل عصر آهن است (اواخر سده ۲ - آغاز هزاره نخست پیش از میلاد) که در دشت مغان و کوه‌های تالش در شمال‌غربی ایران و جنوب‌شرقی جمهوری آذربایجان جای داشته‌است.[۱]

ویژگی‌ها

ویژگی‌های تمدن تالش-مغان عبارتند از:

 1. گورها در جعبه‌های سنگی
 2. گورها می‌توانند مجرد، خوشه‌ای، مشترک - شامل مردان و زنانی باشند که در کنار هم دفن شده‌اند و موجودی غنی و ضعیفی دارند.[۲]
 3. دامداری، کشاورزی و شاید ماهی‌گیری از مشاغل اصلی بود.[۳]
 4. ادوات و اسلحه‌ها از برنز و آهن ساخته شده بودند.
 5. سلاح‌ها شمشیرهای برنزی و آهنی بودند که دارای دو لبه و خنجرهای برنزی با دسته (از نوع آسیای غربی) بودند.[۴]
 6. سفال‌ها با دست ساخته می‌شد. همچنین شمار فراوانی ظروف و عطردان هم یافت شد.

منابع

 1. "Талиш-Муганская культура (Talish-Mugan Culture)". Большая Советская Энциклопедия.
 2. "Талиш-Муганская культура (Talish-Mugan Culture)". Great Soviet Encyclopedia. Retrieved 18 June 2020.
 3. "МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА (Mugan Culture)". Академик.
 4. "Муганская культура (Mugan Culture)". archaeotourism.
 • Пассек Т. и Латынин Б. ، Очерк до-истории Северного Азербайджана، "Известия Общества обследования и изучения Азербайджана"، باکو، ۱۹۲۶، شماره ۳
 • مورگان جی، مأموریت علمی پرس، تی. ۱، ص. ۱۸۹۴.