تنگه تیران

تنگه‌ای که خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا می‌کند.

تنگه تیران تنگه‌ای است به عرض ۱۳ کیلومتر که خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا می‌کند. جزیره صنافیر متعلق به عربستان و در اشغال اسرائیل و جزیره تیران در این مکان واقع شده است.

مکان تنگهٔ تیران