تَنگه آبراهی است باریک که دو توده آبی بزرگ‌تر را به هم پیوند می‌دهد؛ پس دو خشکسار با این خط جدا خواهند شد. کانال، گذرگاه آبی، آبراهه و مضیق (عربی) نام‌های دیگر آنند. شماری از تنگه‌ها ارزش اقتصادی دارند.

اقلیم اقیانوسی
منطقه کم عمق
نوار کشندی
منطقه ساحلی
فلات قاره
جنگل‌ کتانجک
صخره مرجانی
ساحل ماهیگیری
منطقه دریایی
تنگه‌ها‌
کوه‌های دریایی
منفذهای گرمایی
منفذهای سرمایی
منطقه کف اقیانوسی
منطقه ته دریایی
بوم‌سازگان آبزیان
مناطق ماهیگیری
اقلیم خشکی
تنگه جبل‌الطارق
تنگه گلدن گیت در سان فرانسیسکو

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش