توابین

توابین (قيام)

توابین:

  • سیاست تواب‌سازی جهت متقاعد کردن عقیدتی زندانیان سیاسی آغاز انقلاب ایران.