تطیله

(تغییرمسیر از تودلا)

تُطَیله(اسپانیایی:Tudela، باسکی:Tutera) نام شهری در اسپانیا و در بخش خودمختار نابارا ست. جمعیت آن پیرامون ۳۵ هزار تن است در در دره ابرو جای‌گرفته‌است.

پرچم تطیله

در زمان فرمانروایی مسلمانان بر اندلس این شهر در شمال این سرزمین جای‌داشت و از شهرهای مهم آن نیز بود. التطیلی شاعر و بنیامین تطیلی از اینجا بوده‌اند. از روزگار اثری در شهر برجای نمانده‌است.

شهرهای خواهر

ویرایش

منابع

ویرایش