خانواده ویتامین E شامل چهار توکوترینول (آلفا، بتا، گاما، دلتا) و چهار توکوفرول (آلفا، بتا، گاما، دلتا) است. تفاوت اصلی در ساختاری شیمیایی توکترینول‌ها و توکوفرول‌ها این است که توکوترینول‌ها دارای زنجیره‌های جانبی ایزوپرنوئید اشباع نشده با سه پیوند مضاعف کربن-کربن هستند. در مقابل زنجیره‌های جانبی توکوفرول‌ها اشباع شده‌است. (شکل را ببینید).[۱][۲]

ساختار شیمیایی عمومی توکترینول‌ها.
آلفا (α) -توکترینول: R1 = متیل، R2 = متیل، R3 = متیل؛
بتا (β) -توکترینول: R1 = متیل، R2 = H , R3 = متیل؛
گاما (γ) -توکترینول: R1 = H , R2 = متیل، R3 = متیل؛
دلتا (δ) -توکترینول: R1 = H , R2 = H , R3 = متیل

توکوترینول‌ها ترکیباتی هستند که به‌طور طبیعی در برخی روغن‌های گیاهی از جمله روغن پالم، روغن سبوس برنج، روغن جوانه گندم، جو، روغن نخل اره‌ای، آناتو و انواع خاصی از دانه‌ها، مغزها و روغن‌های حاصل از آن‌ها در مقادیر بالا وجود دارند.[۳][۴]

اثرات جانبی

ویرایش

توکوترینول‌ها به‌طور کلی در بدن به خوبی تحمل می‌شوند و عوارض جانبی قابل توجهی ندارند.[۵]

منابع

ویرایش
  1. Kamal-Eldin A, Appelqvist LA (July 1996). "The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols". Lipids. 31 (7): 671–701. doi:10.1007/BF02522884. PMID 8827691.
  2. Clarke MW, Burnett JR, Croft KD (2008). "Vitamin E in human health and disease". Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. 45 (5): 417–50. doi:10.1080/10408360802118625. PMID 18712629.
  3. Tan B, Watson RR, Preedy VR, eds. (2013). Tocotrienols: Vitamin E Beyond Tocopherols (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-4398-8441-6.
  4. Sen CK, Rink C, Khanna S (June 2010). "Palm oil-derived natural vitamin E alpha-tocotrienol in brain health and disease". Journal of the American College of Nutrition. 29 (3 Suppl): 314S–323S. doi:10.1080/07315724.2010.10719846. PMC 3065441. PMID 20823491.
  5. Meganathan P, Fu JY (October 2016). "Biological Properties of Tocotrienols: Evidence in Human Studies". International Journal of Molecular Sciences. 17 (11): 1682. doi:10.3390/ijms17111682. PMC 5133770. PMID 27792171.

پیوند به بیرون

ویرایش