کثرت‌گرایی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از تکثرگرایی)

کثرت‌گرایی یا پلورالیسم به یکی از موارد زیر اشاره دارد: