تکثرگرایی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تَکَثُّرگَرایی یا پلورالیسم به یکی از موارد زیر اشاره دارد: