تیرا دل فوئگو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تیرا دل فوئگو مجمع‌الجزایری در جنوبی‌ترین بخش آمریکای جنوبی است.

تیرا دل فوئگو همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: