تیرینس (به یونانی: Τίρυνθα) شهر و منطقه ای باستانی در یونان است. بنا به اساطیر یونانی، خاندان پرسس در این شهر حکومت می کرده اند.

منطقه باستانی تیرینس و موکنای *
General view of the Citadel of Tiryns
مکانیونان
نوعCultural
معیارi, ii, iii, iv, vi
منابع۹۴۱
منطقه **اروپا و آمریکای شمالی
تاریخچه ثبت
ثبت۱۹۹۹ (فصل ۲۳اُم )
خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 401: Minutes can only be provided with DMS degrees for longitude.
* آوانویسی نام در وبگاه میراث جهانی
** دسته‌بندی منطقه‌ای توسط یونسکو

منابع