تیغه‌داران

پرندگانی که در جناغ سینه خود تیغه‌ای استخوانی دارند و به این خاطر می‌توانند پرواز کنند تیغه‌داران (Carinatae) نامیده می‌شوند. این استخوان که استخوان ناوی هم نامیده می‌شود به عنوان تکیه‌گاهی برای بال‌ها عمل می‌کند و پرندگانی که فاقد این استخوان هستند در دسته بی‌تیغه‌ها قرار می‌گیرند و از پرندگان بی‌پرواز به شمار می‌آیند.

تیغه‌داران
محدودهٔ زمانی: کرتاسه - امروزه
Ichthyornis.jpg
ماهی‌مرغ
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
(طبقه‌بندی‌نشده): تیغه‌داران
زیرکلادها
رنگ آبی استخوان تیغه‌ای جناغ (استخوان ناوی) را نشان می‌دهد.

در دسته‌بندی‌های فیلوژنتیک، واپسین نیای مشترک نومرغان Neornithes و ماهی‌مرغان Ichthyornis و تمامی اسلاف آن‌ها از تیغه‌داران به شمار می‌آیند. با این تعریف، تمامی پرندگان امروزی، زنده یا منقرض، و چند گونه از پرندگان دوران میانه‌زیستی در گروه تیغه‌داران جای می‌گیرند.

Carinatae

ماهی‌مرغ

Guildavis tener

Apatornis celer

Iaceornis marshi

نومرغان

منابعویرایش

  • Cracraft, Joel (1986). "The origin and early diversification of birds". Paleobiology 12 (4): pp. 383–399.
  • W. R. Ogilvie-Grant (1921). Guide to the gallery of birds. Part 1. British Museum. (2nd Edn)