تیغ‌دمان

راسته‌ای از کلان‌کاسگان
(تغییرمسیر از تیغ‌دُمان)
تیغ‌دمان
Limules.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: قلاب‌داران
رده: تیغ‌دمان
راسته‌ها

Synziphosurida
Xiphosurida

تیغ‌دُمان (Xiphosura) نام راسته‌ای از جانوران شاخهٔ بندپایان، زیرشاخهٔ قلاب‌داران (Chelicerata) است.

خرچنگ نعلی معروف‌ترین جانور از این رده است. ریخت‌شناسی این جانور طی میلیون‌ها سال تقریباً هیچ تفاوتی نکرده‌است.

منابع

Wikipedia contributors, "Xiphosura," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiphosura&oldid=215270910