تیمپانی سازی از رده سازهای کوبه‌ای و گونه‌ای طبل بزرگ است که از کاسه بزرگی (معمولاً از مس) و رویه‌ای از پوست حیوان یا پلاستیک ساخته می‌شود و آن را با چوب‌های طبل مخصوص تیمپانی می‌نوازند و معمولاً با آرایش دوتایی یا پنج تایی در کنار هم نواخته می‌شوند. این طبل برای اولین بار در قرن ۱۷ همراه با ترومپت به عنوان اولین حضور طبل در ارکستر سمفونی نواخته شد. و در ارکسترهای سمفونیک از میانه قرن نوزدهم رایج شد. یکی از ویژگی‌های آن کوک‌پذیری است. برای کوک آن پوست رویش کشیده و توسط پیچ‌های تنظیم‌کننده یا پدال کوک می‌شود.

تیمپانی
USAFE Band timpanist.jpg
A timpanist at work
سازهای کوبه‌ای
دیگر نام‌هاKettle drums, Timps, Pauken
هورن‌بوستل-زاکس211.11-922
(Struck سازهای ضربی with membrane lapped on by a rim)
سازندگان12th century from the Arabic نقاره
گسترۀ صوتی

Range timpani.png

Ranges of individual sizes Timpani Range Individual.JPG
سازهای مرتبط
تیمپانی
تیمپانی

منابعویرایش