تیم مرکزی فری‌بی‌اس‌دی

تیم مرکزی فری‌بی‌اس‌دی (به انگلیسی: FreeBSD Core Team) هم ارز هیئت مدیره در پروژه فری‌بی‌اس‌دی می‌باشد. پروژه فری‌بی‌اس‌دی توسط کامیترها که توسعه‌دهندگانی هستند که به ساب‌ورژن/CVS دسترسی دارند، اداره می‌شود. تیم مرکزی جهت ارائه و سمت‌دهی اهداف پروژه فری‌بی‌اس‌دی می‌باشد. همچنین مسئولیت میانجی‌گری در اختلافات، و تصمیم‌گیری نهایی در موارد اختلاف بین افراد و تیم‌های مشارکت‌کننده در پروژه را دارند. تیم مرکزی همچنین مسئول انتخاب افراد برای تیم‌های دیگر در ارتباط با طراحی و نگهداری مداوم فری‌بی‌اس‌دی مانند مسئولان امنیت نرم‌افزاری، تیم Release engineering و مدیران پورت‌ها می‌باشد. در نهایت تیم مرکزی به افراد نامزد کمیتر بودن ورای می‌دهد. در مواردی مثل نقض قوانین امور داخلی پروژه، اعضای تیم مرکزی در مورد تحریم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. تیم مرکزی فری‌بی‌اس‌دی هم ارز با ساختار مشابهی در پروژه نت‌بی‌اس‌دی با نام گروه مرکزی می‌باشد.

فهرست اعضاویرایش

Name 2000[۱] 2002[۲] 2004[۳] 2006[۴] 2008[۵] 2010[۶] 2012[۷] 2014[۸]
Attilio Rao  Y
Baptiste Daroussin  Y
Brooks Davis  Y  Y  Y
Colin Percival  Y
David Chisnall  Y  Y
David Greenman  Y
Doug Rabson  Y
Ed Maste  Y
Gavin Atkinson  Y  Y
George V. Neville-Neil  Y  Y  Y
Giorgos Keramidas  Y  Y
Gleb Smirnoff  Y
Greg Lehey  Y  Y
Hiroki Sato  Y  Y  Y  Y  Y
John Baldwin  Y  Y  Y  Y
جردن هابارد  Y
Jun Kuriyama  Y  Y
Konstantin Belousov  Y  Y
Kris Kennaway  Y
Mark Murray  Y  Y
Martin Wilke  Y
Mike Smith  Y
Murray Stokely  Y  Y  Y  Y
Pav Lucistnik  Y
Peter Wemm  Y  Y  Y  Y  Y  Y
Robert Watson  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y
Satoshi Asami  Y
Scott Long  Y
Thomas Abthorpe  Y
Warner Losh  Y  Y  Y  Y  Y
Wes Peters  Y  Y  Y
Wilko Bulte  Y  Y  Y

منابعویرایش

  1. Hubbard, Jordan (17 October 2000). "New FreeBSD Core Team Elected". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 5 July 2014.
  2. "2002 FreeBSD core team elections". FreeBSD Mail Archives. 27 June 2002. Retrieved 4 July 2014.
  3. Stokely, Murray (13 July 2004). "[FreeBSD-Announce] 2004 FreeBSD core team elections". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 4 July 2014.
  4. Stokely, Murray (26 July 2006). "[FreeBSD-Announce] New FreeBSD Core Team elected". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 4 July 2014.
  5. Stokely, Murray (21 July 2008). "[FreeBSD-Announce] Core Team Election Results". FreeBSD Mail Achives. Retrieved 4 July 2014.
  6. Paeps, Philip (14 July 2010). "[FreeBSD-Announce] New FreeBSD core team elected". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 4 July 2014.
  7. Atkinson, Gavin (11 July 2012). "[FreeBSD-Announce] New FreeBSD Core Team elected". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 04 July 2014. Check date values in: |accessdate= (help)
  8. Pali, Gabor (9 July 2014). "[FreeBSD-Announce] New FreeBSD Core Team elected". FreeBSD Mail Archives. Retrieved 09 July 2014. Check date values in: |accessdate= (help)