جاده ۲۴ (ایران)

جاده ۲۴ جاده‌ای است که هشترود را از شمال غرب به مراغه و بناب وصل می‌کند.

IRN-24.svg
IRN-EN-24.svg

جاده 24
اطلاعات مسیر
طول:۱۴۲ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:نزدیک هشترود, استان آذربایجان شرقی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svg Iran First Level Road 32.png جاده ۳۲
 Freeway in Iran.pngIran Freeway 2.png آزادراه ۲ (ایران)
به:بناب, استان آذربایجان شرقی
Square in Iran.pngIran First Level Road 21.png جاده ۲۱
موقعیت
استان‌ها:استان آذربایجان شرقی
شهرستان‌ها:هشترود, استان آذربایجان شرقی
مراغه, استان آذربایجان شرقی
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها