باز کردن منو اصلی

جاده ۲۴ جاده‌ای است که هشترود را از شمال غرب به مراغه و بناب وصل می‌کند.

IRN-24.svg
IRN-EN-24.svg

جاده 24
اطلاعات مسیر
طول: ۱۴۲ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: نزدیک هشترود, استان آذربایجان شرقی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svg Road32.png جاده ۳۲
  Freeway in Iran.pngRoad2.png آزادراه ۲ (ایران)
به: بناب, استان آذربایجان شرقی
Square in Iran.pngRoad21.png جاده ۲۱
موقعیت
استان‌ها: استان آذربایجان شرقی
شهرستان‌ها: هشترود, استان آذربایجان شرقی
مراغه, استان آذربایجان شرقی
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها