جارو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جارو وسیله‌ای برای نظافت است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

انواع جارو

جای‌ها

گیاهان

سایر