جاسوس دوجانبه در اصطلاح به جاسوسی گفته می‌شود که به‌طور همزمان با دو سرویس اطلاعاتی همکاری می‌کند. در اکثر موارد وی تنها به یکی از سرویسها وفادار است و با کسب اطمینان سرویس دیگر از آنان اطلاعات می‌گیرد. در برخی از موارد جاسوس از هر دو سرویس برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کند.

برخی از جاسوسان دوجانبه سرشناسویرایش

تصاویر برخی از سرشناس‌ترین جاسوسان دوجانبهویرایش

منابعویرایش