جامعه‌شناس

جامعه‌شناس کسی یا ویژگی کسی است که در دانش جامعه‌شناسی تخصص دارد و عهده‌دارِ درک و تفسیرِ یک، دو، یا چند شاخه از این دانش است؛ و صرفاً داشتن مدرک تحصیلی در این رشته به معنای جامعه‌شناس بودن و توان آنالیز کردن لایه‌های مختلف جامعه نیست.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش