جامعه‌شناس کسی یا ویژگی کسی است که در دانش جامعه شناسی تخصص دارد و عهده‌دارِ درک و تفسیرِ یک، دو، یا چند شاخه از این دانش است.و صرفا داشتن مدرک تحصیلی در این رشته به معنای جامعه شناس بودن و توان آنالیز کردن لایه های مختلف جامعه نیست.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش