جامعه و تاریخ

جامعه و تاریخ کتابی از مرتضی مطهری است که پنجمین کتاب از مجموعه‌ای است که با عنوان مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی از او منتشر شده‌است. مجموعه مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی مشتمل بر ۷ بخش است.

 1. انسان و ایمان
 2. جهان‌بینی توحیدی
 3. وحی و نبوت
 4. انسان در قرآن
 5. جامعه و تاریخ
 6. امامت و رهبری
 7. زندگی جاوید و حیات اخروی

مقدمهویرایش

مطهری در مقدمه می‌نویسد:[۱]

نوع شناخت یک مکتب از جامعه و از تاریخ و طرز برداشت آن از این دو، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایدئولوژی آن مکتب دارد. از اینرو ضرورت دارد در متن جهان‌بینی اسلامی، طرز نگرش اسلام به جامعه و به تاریخ روشن گردد. بدیهی است که اسلام نه مکتب جامعه‌شناسی است و نه فلسفه تاریخ، در کتاب آسمانی اسلام هیچ مطلب اجتماعی یا تاریخی با زبان معمول جامعه‌شناسی یا فلسفه تاریخ طرح نشده‌است. هنچانکه هیچ مطلب دیگر اخلاقی، فقهی، فلسفی و غیره با زبان معمول و در لفافه اصطلاحات رایج و تقسیم‌بندی‌های مرسوم بیان نشده‌است. در عین حال مسایل زیادی از آن علوم، کاملاً قابل استنباط و استخراج است.

فهرستویرایش

جامعه
جامعه چیست؟
آیا جامعه وجود اصیل و عینی دارد؟
جامعه و سنت
جبر یا اختیار
تقسیمات و قطب‌بندی‌های جامعه
یگانگی و چندگانگی جامعه از نظر ماهیت
آینده جامعه‌ها
تاریخ
تاریخ چیست؟
تاریخ علمی
اعتبار و بی‌اعتباری تاریخ نقلی
علیت در تاریخ
آیا طبیعت تاریخ مادی است؟
مبانی نظریه مادیت تاریخ
نتایج نظریه مادیت تاریخ
انتقادها
 1. بی‌دلیلی
 2. تجدیدنظر پایه‌گذاران
 3. نقض تطابق جبری زیربنا و روبنا
 4. عدم تطابق پایگاه طبقاتی ایدئولوژیک
 5. استقلال رشد فرهنگی
 6. ماتریالیسم تاریخی خود را نقض می‌کند
اسلام و مادیت تاریخی
انتقاد
 1. استراتژی دعوت
 2. عنوان مکتب
 3. شرایط و موانع پذیرش
 4. تعالی و انحطاط جوامع
تحول و تطور تاریخ
نقش شخصیت در تاریخ

پانویسویرایش

 1. مطهری م، جامعه و تاریخ.