باز کردن منو اصلی

جام اکو ۱۹۹۳ آخرین دوره مسابقات جام اکو بوده که در شهر تهران در کشور ایران برگزار شده است.

مرحله گروهیویرایش

گروه ۱

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  ایران ۴ ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۱ ۶+
  ترکمنستان ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۳+
  پاکستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۹ ۹-

۷ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
ترکمنستان   4 – 0   پاکستان

۸ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
ایران   ۲ – ۱   ترکمنستان
صمد مرفاوی   '?
محسن گروسی   '?
گزارش

گروه ۲

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  جمهوری آذربایجان ۵ ۳ ۲ ۱ ۰ ۸ ۵ ۳+
  تاجیکستان ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱+
  قرقیزستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۴ ۱-
  قزاقستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۶ ۳-
۶ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
جمهوری آذربایجان   ۲ – ۰   تاجیکستان
ورزشگاه آزادی، تهران
تماشاگران: ۱۰٬۰۰۰

۶ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
قرقیزستان   ۰ – ۰   قزاقستان

۷ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
جمهوری آذربایجان   ۳ – ۲   قرقیزستان
ورزشگاه آزادی، تهران
تماشاگران: ۵٬۰۰۰

۷ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
تاجیکستان   ۳ – ۰   قزاقستان

۸ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
تاجیکستان   ۱ – ۱   قرقیزستان
ورزشگاه آزادی، تهران
تماشاگران: ۳٬۰۰۰

نیمه نهاییویرایش


۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۰۰:۰۰ UTC-۳
ایران   ۱ – ۰   تاجیکستان
علی‌اصغر مدیرروستا   '? گزارش
ورزشگاه آزادی، تهران
تماشاگران: 25,000

فینالویرایش

بهترین گلزنانویرایش

منابعویرایش