جام اکو ۱۹۹۳

جام اکو ۱۹۹۳ آخرین دوره مسابقات جام اکو بوده که در شهر تهران در کشور ایران برگزار شده است.

مرحله گروهیویرایش

گروه ۱

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  ایران ۴ ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۱ ۶+
  ترکمنستان ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۳+
  پاکستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۹ ۹-ترکمنستان  4 – 0  پاکستان

ایران  ۲ – ۱  ترکمنستان
صمد مرفاوی   '?
محسن گروسی   '?
گزارش

گروه ۲

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  جمهوری آذربایجان ۵ ۳ ۲ ۱ ۰ ۸ ۵ ۳+
  تاجیکستان ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱+
  قرقیزستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۴ ۱-
  قزاقستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۶ ۳-


تماشاگران: ۱۰٬۰۰۰
جمهوری آذربایجان  ۲ – ۰  تاجیکستان

قرقیزستان  ۰ – ۰  قزاقستان

تماشاگران: ۵٬۰۰۰
جمهوری آذربایجان  ۳ – ۲  قرقیزستان

تاجیکستان  ۳ – ۰  قزاقستان

تماشاگران: ۳٬۰۰۰
تاجیکستان  ۱ – ۱  قرقیزستان

نیمه نهاییویرایش


تماشاگران: 25,000
ایران  ۱ – ۰  تاجیکستان
علی‌اصغر مدیرروستا   '? گزارش

فینالویرایش

بهترین گلزنانویرایش

۳ گل

منابعویرایش