جام اکو ۱۹۹۳ آخرین دوره مسابقات جام اکو بوده که به میزبانی تهران در کشور ایران برگزار شده است.

محل برگزاری ویرایش

تهران
استادیوم آزادی
ظرفیت: 100,000
 

مرحله گروهی ویرایش

گروه ۱

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  ایران ۴ ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۱ ۶+
  ترکمنستان ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۳+
  پاکستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۹ ۹-ترکمنستان  4 – 0  پاکستان

ایران  ۲ – ۱  ترکمنستان
صمد مرفاوی   '?
محسن گروسی   '?
گزارش

گروه ۲

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌خورده گل‌زده تفاضل‌گل
  آذربایجان ۵ ۳ ۲ ۱ ۰ ۸ ۵ ۳+
  تاجیکستان ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱+
  قرقیزستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۴ ۱-
  قزاقستان ۲ ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۶ ۳-


آذربایجان  ۲ – ۰  تاجیکستان
تماشاگران: ۱۰٬۰۰۰

قرقیزستان  ۰ – ۰  قزاقستان

آذربایجان  ۳ – ۲  قرقیزستان
تماشاگران: ۵٬۰۰۰

تاجیکستان  ۳ – ۰  قزاقستان

تاجیکستان  ۱ – ۱  قرقیزستان
تماشاگران: ۳٬۰۰۰

آذربایجان  ۳ – ۳  قزاقستان

نیمه نهایی ویرایش


ایران  ۱ – ۰  تاجیکستان
علی‌اصغر مدیرروستا   '? گزارش
تماشاگران: 25,000

فینال ویرایش

بهترین گلزنان ویرایش

۳ گل

منابع ویرایش