جام باشگاه‌های تهران

جام باشگاه‌های تهران نام عمومی لیگ های ورزشی مردان و زنان استان تهران است. این لیگ‌ها عموما پیش از آغاز لیگ‌های کشوری ورزشی در دهه ۱۳۵۰ شمسی، عموما بالاترین سطح باشگاهی ورزش کشور بوده‌اند.