جام جهانی کشتی ۲۰۱۴ - آزاد مردان

مسابقه جام جهانی کشتی آزاد مردان در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار در شهر لس آنجلس و بیست و هفتمین بار در آمریکا به تاریخ ۱۵ الی ۱۶ مارس برگزار گردید.[۱]

آزاد مردان
در جام جهانی کشتی ۲۰۱۴
مکانلس آنجلس, آمریکا
تاریخ‌ها۱۵–۱۶ مارس
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 
کشورهای حاضر در جام جهانی کشتی ۲۰۱۴ - آزاد مردان

مرحله گروهی

ویرایش
تیم منتخب برای مقام اول
تیم منتخب برای مقام سوم
تیم منتخب برای مقام پنجم
تیم منتخب برای مقام هفتم
تیم منتخب برای مقام نهم

گروه الف

ویرایش
تیم بازی برد باخت ضربه فنی PF PA
  ایران ۴ ۴ ۰ ۱۹ ۱۳۰ ۱۱۱
  ایالات متحده آمریکا ۴ ۳ ۱ ۱۵ ۱۱۱ ۷۹
  هند ۴ ۲ ۲ ۳ ۵۵ ۵۶
  ترکیه ۴ ۱ ۳ ۲ ۴۶ ۵۸
  ارمنستان ۴ ۰ ۴ ۶ ۴۱ ۷۳
گروه الف
دور اول
  ایالات متحده آمریکا ۷ -   ارمنستان ۱
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه ارمنستان
۵۷ ک‌گ آنگل اسکوبدو ۱۱ – ۴ آرتاک هوهانیسیان
۶۱ ک‌گ ریس هامفری ۵ – ۴ وولودیا فرانگولیان
۶۵ ک‌گ برنت متکالف ۱۱ – ۱ آرتور آراکلیان
۷۰ ک‌گ نیک مارابل ۷ – ۱۰ دیوید آپویان
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۱۶ف – ۶ واروژان کاجویان
۸۶ ک‌گ کیت گاوین ۶ – ۱ واهه تامرازیان
۹۷ ک‌گ داستین کیلگور ۱۰ – ۰ ویکتور کازیشویلی
۱۲۵ ک‌گ ترول دلاگنف ۱۱ – ۰ آندرانیک گالستیان
  هند ۵ -   ترکیه ۳
وزن هند نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ آمیت کومار ۷ – ۰ نبی اوزون
۶۱ ک‌گ بجرانگ کومار ۴ – ۲ رجب توپال
۶۵ ک‌گ راجنش راجنش ۷ – ۱۵ صلاح‌الدین کیلیسالایان
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۸ – ۴ مصطفی کایا
۷۴ ک‌گ پاروین رانا ۸ – ۶ مراد ارتورک
۸۶ ک‌گ پاوان کومار ۱ – ۶ فاتح اردین
۹۷ ک‌گ ساتیوارت کادیان ۶ – ۲ علی بون‌کئوغلو
۱۲۵ ک‌گ بدون حریف حمزه اوزکاردنیز
دور دوم
  ایالات متحده آمریکا ۶ -   هند ۲
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه هند
۵۷ ک‌گ آندری هاچستراسر ۳ – ۴ آمیت کومار
۶۱ ک‌گ جیمی کندی ۶ – ۱۰ بجرانگ کومار
۶۵ ک‌گ برنت متکالف ۷ – ۶ راجنش راجنش
۷۰ ک‌گ موزا فی ۱۱ف – ۰ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۶ف – ۰ پاروین رانا
۸۶ ک‌گ کلایتون فوستر ۱۰ – ۰ پاوان کومار
۹۷ ک‌گ جیمز برگمن ۱۱ – ۰ ساتیوارت کادیان
۱۲۵ ک‌گ ترول دلاگنف بدون حریف
  ایران ۸ -   ارمنستان ۰
وزن ایران نتیجه ارمنستان
۵۷ ک‌گ حسن رحیمی ۱۰ – ۰ آرتاک هوهانیسیان
۶۱ ک‌گ مسعود اسماعیل‌پور ۱۱ – ۱ وولودیا فرانگولیان
۶۵ ک‌گ میثم نصیری ۱۴ – ۴ آرتور آراکلیان
۷۰ ک‌گ مصطفی حسین‌خانی ۱۱ – ۰ دیوید آپویان
۷۴ ک‌گ عزت‌الله اکبری ۱۱ – ۱ واروژان کاجویان
۸۶ ک‌گ احسان لشگری ۱۰ – ۰ واهه تامرازیان
۹۷ ک‌گ رضا یزدانی (کشتی‌گیر) ۱۴ف – ۲ ویکتور کازیشویلی
۱۲۵ ک‌گ کمیل قاسمی ۱۵ – ۴ آندرانیک گالستیان
دور سوم
  ایران ۷ -   ترکیه ۱
وزن ایران نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ مهران رضازاده ۲۰ – ۸ نبی اوزون
۶۱ ک‌گ مسعود اسماعیل‌پور ۱۳ف – ۴ رجب توپال
۶۵ ک‌گ احمد محمدی ۱۱ – ۰ صلاح‌الدین کیلیسالایان
۷۰ ک‌گ پیمان یاراحمدی ۹ – ۱۱ مصطفی کایا
۷۴ ک‌گ رضا افضلی ۱۱ – ۰ مراد ارتورک
۸۶ ک‌گ علیرضا کریمی ۱۱ – ۱ فاتح اردین
۹۷ ک‌گ حامد طالبی زرین‌کمر ۱۰ – ۰ علی بون‌کئوغلو
۱۲۵ ک‌گ پرویز هادی ۱۱ – ۰ حمزه اوزکاردنیز
  هند ۴.برنده -   ارمنستان ۴
وزن هند نتیجه ارمنستان
۵۷ ک‌گ آمیت کومار ۱۱ – ۶ آرتاک هوهانیسیان
۶۱ ک‌گ بجرانگ کومار ۸ – ۱۰ وولودیا فرانگولیان
۶۵ ک‌گ راجنش راجنش ۹ف – ۲ آرتور آراکلیان
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۶ – ۱۳ دیوید آپویان
۷۴ ک‌گ پاروین رانا ۶ – ۴ واروژان کاجویان
۸۶ ک‌گ پاوان کومار ۳ – ۸ واهه تامرازیان
۹۷ ک‌گ ساتیوارت کادیان ۶ – ۰ ویکتور کازیشویلی
۱۲۵ ک‌گ بدون حریف آندرانیک گالستیان
  ایران ۵ -   ایالات متحده آمریکا ۳
وزن ایران نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۷ ک‌گ حسن رحیمی ۸ – ۰ آنگل اسکوبدو
۶۱ ک‌گ مسعود اسماعیل‌پور ۱۰ – ۸ ریس هامفری
۶۵ ک‌گ میثم نصیری ۸ – ۱۱ برنت متکالف
۷۰ ک‌گ مصطفی حسین‌خانی ۱ – ۰ نیک مارابل
۷۴ ک‌گ عزت‌الله اکبری ۱ – ۷ جردن باروز
۸۶ ک‌گ احسان لشگری ۵ – ۷ کلایتون فوستر
۹۷ ک‌گ رضا یزدانی (کشتی‌گیر) ۸ – ۰ جیمز برگمن
۱۲۵ ک‌گ کمیل قاسمی ۱ – ۰ ترول دلاگنف
  ترکیه ۵ -   ارمنستان ۳
وزن ترکیه نتیجه ارمنستان
۵۷ ک‌گ نبی اوزون ۴ – ۱۵ آرتاک هوهانیسیان
۶۱ ک‌گ رجب توپال ۷ – ۱ وولودیا فرانگولیان
۶۵ ک‌گ صلاح‌الدین کیلیسالایان ۱۲ – ۴ آرتور آراکلیان
۷۰ ک‌گ مصطفی کایا ۱۶ – ۱۲ دیوید آپویان
۷۴ ک‌گ مراد ارتورک ۱۶ – ۵ واروژان کاجویان
۸۶ ک‌گ فاتح اردین ۷ – ۰ واهه تامرازیان
۹۷ ک‌گ علی بون‌کئوغلو ۴ – ۶ف ویکتور کازیشویلی
۱۲۵ ک‌گ حمزه اوزکاردنیز ۱۴ – ۲۲ف آندرانیک گالستیان
دور چهارم
  ایالات متحده آمریکا ۸ -   ترکیه ۰
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ آنگل اسکوبدو ۹ف – ۰ مینیگیان سمنوف
۶۱ ک‌گ جیمی کندی ۱۰ – ۰ نبی اوزون
۶۵ ک‌گ برنت متکالف ۱۰ – ۰ صلاح‌الدین کیلیسالایان
۷۰ ک‌گ نیک مارابل ۱۳ – ۰ مصطفی کایا
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۱۰ف – ۲ مراد ارتورک
۸۶ ک‌گ کلایتون فوستر ۱۶ – ۹ فاتح اردین
۹۷ ک‌گ جیمز برگمن ۶ – ۴ بدون حریف
۱۲۵ ک‌گ ترول دلاگنف بدون حریف
  ایران ۸ -   هند ۰
وزن ایران نتیجه هند
۵۷ ک‌گ حسن رحیمی بدون حریف
۶۱ ک‌گ مسعود اسماعیل‌پور ۵ – ۰ بجرانگ کومار
۶۵ ک‌گ میثم نصیری ۵ – ۰ راجنش راجنش
۷۰ ک‌گ مصطفی حسین‌خانی ۵ – ۰ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ رضا افضلی ۶ – ۰ پاروین رانا
۸۶ ک‌گ احسان لشگری ۱۰ – ۰ پاوان کومار
۹۷ ک‌گ حامد طالبی زرین‌کمر ۱۱ – ۰ ساتیوارت کادیان
۱۲۵ ک‌گ پرویز هادی بدون حریف

گروه ب

ویرایش
تیم بازی برد باخت ضربه فنی PF PA
  روسیه ۴ ۴ ۰ ۴۲ ۲۲
  اوکراین ۴ ۳ ۱ ۵۷ ۴۸
  مغولستان ۴ ۲ ۲ ۳۸ ۳۱
  ژاپن ۴ ۱ ۳ ۴۴ ۶۸
  گرجستان ۴ ۰ ۴ ۲۹ ۴۱
گروه ب
دور اول
  ژاپن ۵ -   گرجستان ۳
وزن ژاپن نتیجه گرجستان
۵۷ ک‌گ فومیتاکا موریشیتا ۲ف – ۰ بکا بوجیاشویلی
۶۱ ک‌گ کاتسویوشی کاواسه ۰ – ۱۰ بکا لومیتادزه
۶۵ ک‌گ دایچی تاکاتانی ۹ – ۳ زورابی ایاکوبیشویلی
۷۰ ک‌گ کن هوساکا ۷ – ۶ لوان کلخساشویلی
۷۴ ک‌گ سوساکه تاکاتانی ۹ – ۴ جئورجی مارساگیشویلی
۸۶ ک‌گ آتسوشی ماتسوموتو ۳ – ۲ لوان گوگریچیانی
۹۷ ک‌گ مهدی علیاری ۴ – ۲ کوکی یاماموتو
۱۲۵ ک‌گ نوبویوشی آراکیدا ۰ – ۱۰ جئورجی ساکاندلیدزه
  روسیه ۴.برنده -   مغولستان ۴
وزن روسیه نتیجه مغولستان
۵۷ ک‌گ ویکتور لبدف ۱۰ – ۴ نومین باتبولدین
۶۱ ک‌گ مراد ناخادیف ۴ – ۱۲ انخسایخانی نیام-اوچیر
۶۵ ک‌گ آلیبکادژی امیف ۲ – ۴ مانداخناران گانزوریگ
۷۰ ک‌گ رمضان شمس‌الدین ۱ – ۶ باچولون انخبایار
۷۴ ک‌گ احمد گادژی‌ماگمدوف ۱۱ – ۵ اونوربات پروجاو
۸۶ ک‌گ شامیل کودیاماگمدوف ۱۱ – ۰ یوتیومن اورگودول
۹۷ ک‌گ ولادیسلاو بایتسایف ۱۱ – ۰ خودربولگا دورجخاندین
۱۲۵ ک‌گ ارسلانبک علیف ۶ – ۶ جارگالسایخانی چولونبات
دور دوم
  مغولستان ۴ -   ژاپن ۴
وزن مغولستان نتیجه ژاپن
۵۷ ک‌گ حمید سوریان ۶ – ۷ نومین باتبولدین
۶۱ ک‌گ انخسایخانی نیام-اوچیر ۴ف – ۲ کاتسویوشی کاواسه
۶۵ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۱۲ – ۲ دایچی تاکاتانی
۷۰ ک‌گ باچولون انخبایار ۱۱ – ۱ کن هوساکا
۷۴ ک‌گ اونوربات پروجاو ۳ – ۲ سوساکه تاکاتانی
۸۶ ک‌گ یوتیومن اورگودول ۸ – ۴ آتسوشی ماتسوموتو
۹۷ ک‌گ خودربولگا دورجخاندین ۱۰ – ۰ کوکی یاماموتو
۱۲۵ ک‌گ جارگالسایخانی چولونبات ۴ – ۰ نوبویوشی آراکیدا
  روسیه ۷ -   اوکراین ۱
وزن روسیه نتیجه اوکراین
۵۷ ک‌گ ویکتور لبدف ۱۰ – ۴ سرگی راتوشنی
۶۱ ک‌گ الکساندر بوگوموئف ۶ – ۱ واسیل فدوریشین
۶۵ ک‌گ سوسلان رامونوف ۱۳ – ۳ ایوان پرتیف
۷۰ ک‌گ رمضان شمس‌الدین ۳ – ۰ اندری کویاتکوفسکی
۷۴ ک‌گ آتساماز ساناکویف ۶ – ۵ گیا چیخادزه
۸۶ ک‌گ آنزور اوریشف ۷ – ۰ ابراگیم آلداتوف
۹۷ ک‌گ یوری بلونوفسکی ۲ – ۲ پاولو اولینیک
۱۲۵ ک‌گ ارسلانبک علیف ۰ – ۷ آلن زاسایف
دور سوم
  مغولستان ۵ -   گرجستان ۳
وزن مغولستان نتیجه گرجستان
۵۷ ک‌گ نومین باتبولدین ۱۱ – ۷ اوتاری گوگاوا
۶۱ ک‌گ انخسایخانی نیام-اوچیر ۷ – ۱۱ بکا لومیتادزه
۶۵ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۸ – ۱ زورابی ایاکوبیشویلی
۷۰ ک‌گ باچولون انخبایار ۱۰ – ۰ لوان کلخساشویلی
۷۴ ک‌گ اونوربات پروجاو ۶ – ۴ جئورجی مارساگیشویلی
۸۶ ک‌گ یوتیومن اورگودول ۱۱ – ۰ لوان گوگریچیانی
۹۷ ک‌گ خودربولگا دورجخاندین ۲ – ۵ نودر اگادزه
۱۲۵ ک‌گ جارگالسایخانی چولونبات ۱ – ۴ گنو پتریاشویلی
  اوکراین ۷ -   ژاپن ۱
وزن اوکراین نتیجه ژاپن
۵۷ ک‌گ سرگی راتوشنی بدون‌ حریف
۶۱ ک‌گ واسیل فدوریشین ۱۱ – ۰ کاتسویوشی کاواسه
۶۵ ک‌گ ایوان پرتیف ۰ – ۱۰ دایچی تاکاتانی
۷۰ ک‌گ اندری کویاتکوفسکی ۵ – ۰ کن هوساکا
۷۴ ک‌گ گیا چیخادزه ۶ – ۱ سوساکه تاکاتانی
۸۶ ک‌گ ابراگیم آلداتوف ۱۲ – ۰ آتسوشی ماتسوموتو
۹۷ ک‌گ پاولو اولینیک ۱۲ – ۱ کوکی یاماموتو
۱۲۵ ک‌گ آلن زاسایف ۸ – ۴ نوبویوشی آراکیدا
  روسیه ۷ -   ژاپن ۱
وزن روسیه نتیجه ژاپن
۵۷ ک‌گ فلگونتوف ولادیمیر بدون حریف
۶۱ ک‌گ الکساندر بوگوموئف بدون حریف
۶۵ ک‌گ آلیبکادژی امیف ۴ – ۶ دایچی تاکاتانی
۷۰ ک‌گ ختاگ تسابولوف ۴ف – ۰ کن هوساکا
۷۴ ک‌گ احمد گادژی‌ماگمدوف ۶ – ۵ سوساکه تاکاتانی
۸۶ ک‌گ شامیل کودیاماگمدوف ۱۰ – ۰ آتسوشی ماتسوموتو
۹۷ ک‌گ یوری بلونوفسکی ۴ف – ۰ کوکی یاماموتو
۱۲۵ ک‌گ ارسلانبک علیف ۱۰ – ۰ نوبویوشی آراکیدا
  اوکراین ۵ -   گرجستان ۳
وزن اوکراین نتیجه گرجستان
۵۷ ک‌گ سرگی راتوشنی ۵ – ۶ بکا بوجیاشویلی
۶۱ ک‌گ واسیل فدوریشین ۶ – ۱۳ بکا لومیتادزه
۶۵ ک‌گ ایوان پرتیف ۰ – ۷ زورابی ایاکوبیشویلی
۷۰ ک‌گ اندری کویاتکوفسکی ۹ – ۰م جئورجی تسورسکیریدزه
۷۴ ک‌گ گیا چیخادزه ۹ – ۳ جئورجی مارساگیشویلی
۸۶ ک‌گ ابراگیم آلداتوف بدون حریف
۹۷ ک‌گ پاولو اولینیک ۱۱ – ۰ نودر اگادزه
۱۲۵ ک‌گ آلن زاسایف ۱۵ – ۹ گنو پتریاشویلی
دور چهارم
  روسیه ۷ -   گرجستان ۱
وزن روسیه نتیجه گرجستان
۵۷ ک‌گ فلگونتوف ولادیمیر ۱۰ – ۲ اوتاری گوگاوا
۶۱ ک‌گ الکساندر بوگوموئف ۶ – ۲ بکا لومیتادزه
۶۵ ک‌گ آلیبکادژی امیف ۴ – ۲ زاروب ایاکوبیشویلی
۷۰ ک‌گ ختاگ تسابولوف ۱۱ – ۰ لوان کلخساشویلی
۷۴ ک‌گ آتساماز ساناکویف ۵ – ۲ جئورجی مارساگیشویلی
۸۶ ک‌گ شامیل کودیاماگمدوف بدون‌حریف
۹۷ ک‌گ ولادیسلاو بایتسایف ۱۰ – ۰ نودر اگادزه
۱۲۵ ک‌گ آنزور خیزریف ۰ – ۱۰ گنو پتریاشویلی
  اوکراین ۵ -   مغولستان ۳
وزن اوکراین نتیجه مغولستان
۵۷ ک‌گ سرگی راتوشنی ۱۴ – ۴ نومین باتبولدین
۶۱ ک‌گ واسیل فدوریشین ۳ – ۶ انخسایخانی نیام-اوچیر
۶۵ ک‌گ ایوان پرتیف ۰ – ۷ مانداخناران گانزوریگ
۷۰ ک‌گ اندری کویاتکوفسکی ۱۳ – ۸ باچولون انخبایار
۷۴ ک‌گ گیا چیخادزه ۶ – ۸ اونوربات پروجاو
۸۶ ک‌گ ابراگیم آلداتوف ۱۰ – ۵ یوتیومن اورگودول
۹۷ ک‌گ پاولو اولینیک ۷ – ۳ خودربولگا دورجخاندین
۱۲۵ ک‌گ آلن زاسایف ۶ – ۱ جارگالسایخانی چولونبات

مسابقات نهایی

ویرایش
مسابقات نهایی
مسابقه کسب مقام اول
  ایران ۶ -   روسیه ۲
وزن ایران نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ حسن رحیمی ۳ – ۴ ویکتور لبدف
۶۱ ک‌گ مسعود اسماعیل‌پور ۱۲ – ۶ الکساندر بوگوموئف
۶۵ ک‌گ احمد محمدی ۱۰ – ۰ آلیبکادژی امیف
۷۰ ک‌گ مصطفی حسین‌خانی ۹ – ۰ ختاگ تسابولوف
۷۴ ک‌گ عزت‌الله اکبری ۰ – ۱۱ احمد گادژی‌ماگمدوف
۸۶ ک‌گ احسان لشگری ۲ – ۱ آنزور اوریشف
۹۷ ک‌گ رضا یزدانی (کشتی‌گیر) ۱۲ – ۲ یوری بلونوفسکی
۱۲۵ ک‌گ کمیل قاسمی ۳ – ۰ آنزور خیزریف
مسابقه کسب مقام سوم
  ایالات متحده آمریکا ۷ -   اوکراین ۱
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه اوکراین
۵۷ ک‌گ آنگل اسکوبدو ۱۱ – ۱ سرگی راتوشنی
۶۱ ک‌گ جیمی کندی ۵ – ۱ واسیل فدوریشین
۶۵ ک‌گ برنت متکالف ۱۲ – ۲ ایوان پرتیف
۷۰ ک‌گ نیک مارابل ۳ – ۲ اندری کویاتکوفسکی
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۱۵ – ۴ گیا چیخادزه
۸۶ ک‌گ کلایتون فوستر ۷ – ۲ ابراگیم آلداتوف
۹۷ ک‌گ جیمز برگمن ۱ – ۴ پاولو اولینیک
۱۲۵ ک‌گ ترول دلاگنف بدون حریف
مسابقه کسب مقام پنجم
  مغولستان ۵ -   هند ۳
وزن مغولستان نتیجه هند
۵۷ ک‌گ نومین باتبولدین ۰ – ۵ف آمیت کومار
۶۱ ک‌گ انخسایخانی نیام-اوچیر ۶ – ۵ بجرانگ کومار
۶۵ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۱۱ – ۰ راجنش راجنش
۷۰ ک‌گ باچولون انخبایار ۱۳ – ۸ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ اونوربات پروجاو ۳ – ۶ پاروین رانا
۸۶ ک‌گ یوتیومن اورگودول ۱۰ – ۰ پاوان کومار
۹۷ ک‌گ خودربولگا دورجخاندین ۱ – ۳ ساتیوارت کادیان
۱۲۵ ک‌گ جارگالسایخانی چولونبات بدون حریف
مسابقه کسب مقام هفتم
  ترکیه ۶ -   ژاپن ۲
وزن ترکیه نتیجه ژاپن
۵۷ ک‌گ نبی اوزون بدون‌حریف
۶۱ ک‌گ رجب توپال بدون‌حریف
۶۵ ک‌گ صلاح‌الدین کیلیسالایان ۲ – ۶ف دایچی تاکاتانی
۷۰ ک‌گ مصطفی کایا ۱۲ – ۲ کن هوساکا
۷۴ ک‌گ مراد ارتورک ۰ – ۱۰ سوساکه تاکاتانی
۸۶ ک‌گ فاتح اردین ۱۳ – ۸ آتسوشی ماتسوموتو
۹۷ ک‌گ علی بون‌کئوغلو ۸ – ۲ کوکی یاماموتو
۱۲۵ ک‌گ حمزه اوزکاردنیز ۱۱ – ۵ نوبویوشی آراکیدا
مسابقه کسب مقام نهم
  گرجستان ۴.برنده -   ارمنستان ۴
وزن گرجستان نتیجه ارمنستان
۵۷ ک‌گ بکا بوجیاشویلی ۳ – ۱۳ آرتاک هوهانیسیان
۶۱ ک‌گ بکا لومیتادزه ۱۸ – ۱۸ وولودیا فرانگولیان
۶۵ ک‌گ زورابی ایاکوبیشویلی بدون حریف
۷۰ ک‌گ لوان کلخساشویلی ۸ – ۶م دیوید آپویان
۷۴ ک‌گ جئورجی مارساگیشویلی ۲ف – ۰ واروژان کاجویان
۸۶ ک‌گ بدون حریف واهه تامرازیان
۹۷ ک‌گ نودر اگادزه ۴ – ۵ ویکتور کازیشویلی
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۱ – ۰ آندرانیک گالستیان

جدول رده‌بندی

ویرایش
تیم بازی برد باخت
  ایران ۵ ۵ ۰
  روسیه ۵ ۴ ۱
  ایالات متحده آمریکا ۵ ۴ ۱
  اوکراین ۵ ۳ ۲
  مغولستان ۵ ۳ ۲
  هند ۵ ۲ ۳
  ترکیه ۵ ۲ ۳
  ژاپن ۵ ۱ ۴
  گرجستان ۵ ۱ ۴
  ارمنستان ۵ ۰ ۵

منابع

ویرایش