جانستون (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جانستون یک منطقهٔ مسکونی در اسکاتلند است.

جانستون همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

افراد
مکان
کشتی
حیوان
سیارک