جان‌پناه معمولاً دیوار کوتاهی است که پیرامون بام ساختمان یا لبه‌ ایوان‌ها ساخته می‌شود. به عبارتی دیگر، جان‌پناه مانعی است به صورت دیوار در امتداد لبهٔ یک بام، بهارخواب، بالکن، گردشگاه یا سایر محوطه‌ها. زمانی که سقفی احداث می‌شود، جان‌پناه می‌تواند به صورت ساده با ادامه یافتن دیوارها شکل بگیرد؛ یا می‌تواند به صورت عمودی در قالب سازه‌هایی از قبیل دیوار آتش‌گیر یا بارو ایجاد شود. جان‌پناه‌ها در ابتدا به منظور حفاظت در برابر حملات نظامی ایجاد می‌شدند، اما امروزه، استفادهٔ عمدهٔ آن‌ها به عنوان حفاظ ایمنی و موانعی برای جلوگیری از گسترش آتش و حفاظ روی دیوار منازل است.[۱]

جان‌پناه کنگره‌ای دیوارهای شهر یورک
جان‌پناه امروزی و شفاف یک بام در شهر نیویورک

به لبه بالایی جان‌پناه‌ها، دست‌انداز و گاه هندریل می‌گویند.

جان‌پناه یکی از ملزومات ساختمانی است و جان‌پناه ‌مناسب‌، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر در ساختمان‌، باعث زیبایی نمای ساختمان‌های شهری نیز می‌شود.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. Ching, Francis D.K. (1997). A visual dictionary of architecture. New York: Van Nostrand Reinhold. p. 266. ISBN 0-442-02462-2.