جاوا کارت کارت هوشمندی است که ماشین مجازی جاوا کارت بر روی آن نصب شده است و بدین وسیله به اپلتهای جاوا اجازه می‌دهد تا به صورت امن بر روی کارت‌های هوشمند اجرا شوند.

ارتباطات جاوا کارتویرایش

این کارت نیز مانند سایر کارتهای هوشمند با دستگاه پذیرند کارت در ارتباط است. دستگاههای پذیرنده کارت به دو دسته کارت خوانها و ترمینالها تقسیم بندی می شوند.

جستارهای وابستهویرایش