جاودان نامه معروف به جاودان نامه الهی اشاره به کتابی متعلق به حروفیان دارد، که توسط فضل‌الله نعیمی استرآبادی در قرن هشتم هجری نوشته شده و در آن بخش‌هایی از قرآن به صورت تفسیر به زبان طبری[۱] آورده شده‌است.[۲]


جاودان نامه
نویسندهفضل‌الله نعیمی استرآبادی
تاریخ نشرقرن ۸ هجری
موضوعفقه حروفی
سبکعرفانی
زبانطبری

منابعویرایش