جایزه دیوید دی دوناتلو بهترین بازیگر زن

جایزه دیوید دی دوناتلو بهترین بازیگر زن (انگلیسی: David di Donatello for Best Actress) یکی از جوایز دیوید دی دوناتلو است که از سال ۱۹۵۶ تاکنون به صورت سالانه توسط آکادمی سینمای ایتالیا به بهترین بازیگر زن این کشور داده می‌شود.

جایزه دیوید دی دوناتلو بهترین بازیگر زن
توصیفبهترین بازیگر زن
کشورایتالیا
برگزارکنندهآکادمی سینمای ایتالیا
نخستین دوره۱۹۵۶
دریافت‌کننده کنونیمارگریتا بای برای مادر من (۲۰۱۵)
وبگاه

برنده‌ها و نامزدها ویرایش

دهه ۱۹۵۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۱۹۵۶
(1st)
جینا لولوبریجیدا Beautiful But Dangerous La donna più bella del mondo
۱۹۵۷
(2nd)
جایزه داده نشد
۱۹۵۸
(3rd)
آنا مانیانی باد وحشی است Selvaggio è il vento
۱۹۵۹
(4th)
آنا مانیانی Behind Closed Shutters Nella città l'inferno

دهه ۱۹۶۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۱۹۶۰
(5th)
جایزه داده نشد
۱۹۶۱
(6th)
سوفیا لورن دو زن La ciociara
۱۹۶۲
(7th)
جایزه داده نشد
۱۹۶۳
(8th)
سیلوانا مانگانو The Verona Trial Il processo di Verona
جینا لولوبریجیدا Imperial Venus Venere imperiale
۱۹۶۴
(9th)
سوفیا لورن دیروز، امروز، فردا Ieri, oggi e domani
۱۹۶۵
(10th)
سوفیا لورن ازدواج به سبک ایتالیایی Matrimonio all'italiana
۱۹۶۶
(11th)
جولیتا ماسینا جولیتای ارواح Giulietta degli spiriti
۱۹۶۷
(12th)
سیلوانا مانگانو ساحره‌ها Le streghe
۱۹۶۸
(13th)
کلودیا کاردیناله The Day of the Owl Il giorno della civetta
۱۹۶۹
(14th)
جینا لولوبریجیدا Buona Sera, Mrs. Campbell Buonasera signora Campbell
مونیکا ویتی The Girl with the Pistol La ragazza con la pistola

دهه ۱۹۷۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۱۹۷۰
(15th)
سوفیا لورن گل‌آفتاب‌گردان I girasoli
۱۹۷۱
(16th)
فلوریندا بولکن The Anonymous Venetian Anonimo veneziano
مونیکا ویتی Ninì Tirabusciò: la donna che inventò la mossa
۱۹۷۲
(17th)
کلودیا کاردیناله A Girl in Australia Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
۱۹۷۳
(18th)
فلوریندا بولکن Dear Parents Cari genitori
سیلوانا مانگانو The Scientific Cardplayer Lo scopone scientifico
۱۹۷۴
(19th)
سوفیا لورن سفر Il viaggio
مونیکا ویتی Stardust Polvere di stelle
۱۹۷۵
(20th)
ماری‌آنجلا ملاتو Policewoman La poliziotta
۱۹۷۶
(21st)
مونیکا ویتی اردک در سس پرتقال L'anatra all'arancia
۱۹۷۷
(22nd)
ماری‌آنجلا ملاتو Dear Michele Caro Michele
۱۹۷۸
(23rd)
سوفیا لورن یک روز بخصوص Una giornata particolare
ماری‌آنجلا ملاتو گربه Il gatto
۱۹۷۹
(24th)
مونیکا ویتی My Loves Amori miei

دهه ۱۹۸۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۱۹۸۰
(25th)
ویرنا لیزی کریکت La cicala
۱۹۸۱
(26th)
والریا دوبیچی (ex aequo) شور عشق Passione d'amore
ماری‌آنجلا ملاتو (ex aequo) Help Me Dream Aiutami a sognare
النا فابریتسی Bianco, rosso e Verdone
۱۹۸۲
(27th)
الئونورا جورجی Talcum Powder Borotalco
اورنلا موتی داستان‌های جنون معمولی Storie di ordinaria follia
Marina Suma The Opportunities of Rosa Le occasioni di Rosa
۱۹۸۳
(28th)
جولیانا دسیو The Pool Hustlers Io, Chiara e lo Scuro
جولیانا دسیو Sciopèn
ماری‌آنجلا ملاتو Il buon soldato
هانا شیگولا داستان پیرا Storia di Piera
۱۹۸۴
(29th)
لینا ساستری Where's Picone? Dov'è Picone?
لائورا مورانته Bianca
مونیکا ویتی لاسیدن
۱۹۸۵
(30th)
لینا ساستری Secrets Secrets Segreti segreti
جولیانا دسیو Casablanca, Casablanca
لئا ماساری Secrets Secrets Segreti segreti
جولیا میگنس کارمن
۱۹۸۶
(31st)
آنجلا مولینا Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne vicoli e delitti
جولیتا ماسینا Ginger and Fred Ginger e Fred
لیو اولمان Let's Hope It's a Girl Speriamo che sia femmina
۱۹۸۷
(32nd)
لیو اولمان Farewell Moscow Mosca addio
والریا گولینو A Tale of Love Storia d'amore
استفانیا ساندرلی خانواده La famiglia
۱۹۸۸
(33rd)
یلنا سافونووا چشمان سیاه Oci ciornie
والریا گولینو The Gold Rimmed Glasses Gli occhiali d'oro
اورنلا موتی Me and My Sister Io e mia sorella
۱۹۸۹
(34th)
استفانیا ساندرلی Mignon Has Come to Stay Mignon è partita
اورنلا موتی Private Access Codice privato
مارینا ولادی اسپلندور

دهه ۱۹۹۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۱۹۹۰
(35th)
النا سوفیا ریچی Ne parliamo lunedì
ویرنا لیزی Merry Christmas... Happy New Year Buon Natale... buon anno
استفانیا ساندرلی Evelina e i suoi figli
لینا ساستری Little Misunderstandings Piccoli equivoci
آنا بونایووتو Donna d'ombra
۱۹۹۱
(36th)
مارگریتا بای ایستگاه La stazione
نانسی بریلی Italia-Germania 4-3
مارگریتا بای The Week of the Sphinx La settimana della Sfinge
اینگرید تولین خانه لبخندها La casa del sorriso
آنجلا فینوکیارو To Want to Fly Volere volare
۱۹۹۲
(37th)
جولیانا دسیو The Wicked Cattiva
مارگریتا بای Damned the Day I Met You Maledetto il giorno che t'ho incontrato
فرانچسکا نری I thought it was love, but it was a barouche Pensavo fosse amore... invece era un calesse
۱۹۹۳
(38th)
آنتونلا پونزیانی Way South Verso sud
مارگریتا بای Cominciò tutto per caso
کارلا گراوینا The Long Silence Il lungo silenzio
۱۹۹۴
(39th)
آزیا آرجنتو Let's Not Keep in Touch Perdiamoci di vista!
کیارا کازلی Where Are You? I'm Here Dove siete? Io sono qui
Barbara De Rossi Sentimental Maniacs Maniaci sentimentali
۱۹۹۵
(40th)
آنا بونایووتو Nasty Love L'amore molesto
سابرینا فریلی La bella vita
آنا گالینا No Skin Senza pelle
۱۹۹۶
(41st)
ولری برونی تدسکی The Second Time La seconda volta
ویرنا لیزی Follow Your Heart Va' dove ti porta il cuore
لائورا مورانته August Vacation Ferie d'agosto
لینا ساستری Celluloide
۱۹۹۷
(42nd)
آزیا آرجنتو Traveling Companion Compagna di viaggio
مارگریتا بای An Eyewitness Account Testimone a rischio
یایا فورته Luna e l'altra
کلاودیا گرینی Sono pazzo di Iris Blond
مونیکا گوئریتوره La lupa
۱۹۹۸
(43rd)
ولری برونی تدسکی Notes of Love La parola amore esiste
آنا بونایووتو Rehearsals for War Teatro di guerra
والریا گولینو Le acrobate
۱۹۹۹
(44th)
مارگریتا بای Not of this world Fuori dal mondo
فرانچسکا نری ازدواج‌ها Matrimoni
جیووانا متزوجیورنو Of Lost Love Del perduto amore

دهه ۲۰۰۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۲۰۰۰
(45th)
لیچا مالیتا Bread and Tulips Pane e tulipani
Lorenza Indovina A Love
فرانچسکا نری The Sweet Sounds of Life Il dolce rumore della vita
فرانچسکا نری I Love Andrea Io amo Andrea
ایزابلا روسلینی Il cielo cade
۲۰۰۱
(46th)
لائورا مورانته اتاق پسر La stanza del figlio
مارگریتا بای The Ignorant Fairies Le fate ignoranti
جیووانا متزوجیورنو The Last Kiss L'ultimo bacio
۲۰۰۲
(47th)
مارینا کونفالونه Incantesimo napoletano
ساندرا چکارلی Light of My Eyes Luce dei miei occhi
لیچا مالیتا Red Moon Luna rossa
۲۰۰۳
(48th)
جیووانا متزوجیورنو Facing Windows La finestra di fronte
دوناتلا فینچاریو Angela
والریا گولینو Respiro
لائورا مورانته مرا به خاطر بسپار، عشق من Ricordati di me
استفانیا روکا If by Chance Casomai
۲۰۰۴
(49th)
پنه‌لوپه کروز Don't Move Non ti muovere
میکائلا چسکون اولین عشق Primo amore
لیچا مالیتا Agata and the Storm Agata e la tempesta
ویولانته پلاچیدو What Will Happen to Us Che ne sarà di noi
مایا سانسا Good Morning, Night Buongiorno, notte
۲۰۰۵
(50th)
باربورا بوبولوا Sacred Heart Cuore sacro
ساندرا چکارلی The Life That I Want La vita che vorrei
والنتینا چروی Provincia meccanica
ماریا د مدایروش The Remains of Nothing Il resto di niente
مایا سانسا An Italian Romance L'amore ritrovato
۲۰۰۶
(51th)
والریا گولینو Mario's War La guerra di Mario
مارگریتا بای The Caiman Il caimano
کریستیانا کاپوتوندی Night Before the Exams Notte prima degli esami
جیووانا متزوجیورنو The Beast in the Heart La bestia nel cuore
آنا کاترینا موراریو Il mio miglior nemico
۲۰۰۷
(52th)
سنیا راپوپورت زن ناشناخته La sconosciuta
دوناتلا فینچاریو The Wedding Director Il regista di matrimoni
مارگریتا بای Saturn in Opposition Saturno contro
جیووانا متزوجیورنو Flying Lessons Lezioni di volo
لائورا مورانته Liscio
۲۰۰۸
(53th)
مارگریتا بای Days and Clouds Giorni e nuvole
آنا بونایووتو The Girl by the Lake La ragazza del lago
Antonia Liskova Riparo - Anis tra di noi
Valentina Lodovini The Right Distance La giusta distanza
والریا سولارینو Miss F Signorina Effe
۲۰۰۹
(54th)
آلبا رورواشر Giovanna's Father Il papà di Giovanna
دوناتلا فینچاریو Gentlemen Galantuomini
کلاودیا گرینی Different from Whom? Diverso da chi?
والریا گولینو Giulia Doesn't Date at Night Giulia non esce la sera
ایلاریا اوکینی Mar nero

دهه ۲۰۱۰ ویرایش

سال برنده و نامزدها فیلم نام اصلی
۲۰۱۰
(55th)
میکائلا رمتزوتی The First Beautiful Thing La prima cosa bella
Greta Zuccheri Montanari The Man Who Will Come L'uomo che verrà
استفانیا ساندرلی The First Beautiful Thing La prima cosa bella
مارگریتا بای The White Space Lo spazio bianco
جیووانا متزوجیورنو Vincere
۲۰۱۱
(56th)
پائولا کورتلزی Escort in Love Nessuno mi può giudicare
Sarah Felberbaum The Jewel Il gioiellino
آنجلا فینوکیارو Welcome to South Benvenuti al Sud
آلبا رورواشر The Solitude of Prime Numbers La solitudine dei numeri primi
ایزابلا راگونزه زندگی ما
۲۰۱۲
(57th)
ژائو تائو Shun Li and the Poet Io sono Li
دوناتلا فینچاریو Terraferma
والریا گولینو Kryptonite! La kryptonite nella borsa
کلاودیا گرینی Il mio domani
میکائلا رمتزوتی A Flat for Three Posti in piedi in paradiso
۲۰۱۳
(58th)
مارگریتا بای A Five Star Life Viaggio sola
ولری برونی تدسکی Viva la libertà
Thony Every Blessed Day Tutti i santi giorni
Tea Falco Me and You Io e te
یاسمینه ترینکا There Will Come a Day Un giorno devi andare
۲۰۱۴
(59th)
ولری برونی تدسکی Human Capital Il capitale umano
پائولا کورتلزی Sotto una buona stella
سابرینا فریلی زیبایی بزرگ La grande bellezza
کاسیا اسموتنیاک Fasten Your Seatbelts Allacciate le cinture
یاسمینه ترینکا Honey Miele
۲۰۱۵
(60th)
مارگریتا بای مادر من
پائولا کورتلزی Scusate se esisto!
ویرنا لیزی (Posthumous) Latin Lover
آلبا رورواشر Hungry Hearts
یاسمینه ترینکا You Can't Save Yourself Alone Nessuno si salva da solo

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش