جایزه دیوید دی دوناتلو بهترین بازیگر مرد

جایزه دیوید دی دوناتلو بهترین بازیگر مرد (ایتالیایی: David di Donatello per il miglior attore protagonista) یکی از جوایز دیوید دی دوناتلو است که از سال ۱۹۵۶ تاکنون به بهترین بازیگر مرد داده می‌شود.

دیوید دی دوناتلو

دهه ۱۹۵۰ ویرایش

سال بازیگر
فیلم
۱۹۵۶ ویتوریو دسیکا
نان، عشق و ...
۱۹۵۷ جایزه داده نشد
۱۹۵۸ جایزه داده نشد
۱۹۵۹ جایزه داده نشد

دهه ۱۹۶۰ ویرایش

سال بازیگر
فیلم
۱۹۶۰ ویتوریو گاسمن
جنگ بزرگ
آلبرتو سوردی
جنگ بزرگ
۱۹۶۱ آلبرتو سوردی
Everybody Go Home
۱۹۶۲ رف ولونه
نمایی از پل
۱۹۶۳ ویتوریو گاسمن
سبقت (فیلم ۱۹۶۲)
۱۹۶۴ مارچلو ماسترویانی
دیروز، امروز، فردا
۱۹۶۵ ویتوریو گاسمن
زمان سخت شاهزادگان
مارچلو ماسترویانی
ازدواج به سبک ایتالیایی
۱۹۶۶ آلبرتو سوردی
Fumo di Londra
۱۹۶۷ ویتوریو گاسمن
The Tiger and the Pussycat
اوگو تونیاتسی
بی‌اخلاق (فیلم)
۱۹۶۸ فرانکو نرو
Il giorno della civetta
۱۹۶۹ آلبرتو سوردی
Be Sick... It's Free
نینو مانفردی
Vedo nudo

دهه ۱۹۷۰ ویرایش

سال بازیگر
فیلم
۱۹۷۰ نینو مانفردی
Nell'anno del Signore
جان ماریا ولونته
بازجویی از یک شهروند دور از سوءظن
۱۹۷۱ اوگو تونیاتسی
La califfa
۱۹۷۲ جانکارلو جانینی
The Seduction of Mimi
آلبرتو سوردی
In Prison Awaiting Trial
۱۹۷۳ آلبرتو سوردی
The Scientific Cardplayer
۱۹۷۴ نینو مانفردی
نان و شکلات
۱۹۷۵ ویتوریو گاسمن
بوی خوش زن
۱۹۷۶ آدریانو چلنتانو
The Con Artists
اوگو تونیاتسی
My Friends
۱۹۷۷ آلبرتو سوردی
An Average Little Man
۱۹۷۸ نینو مانفردی
In the Name of the Pope King
۱۹۷۹ ویتوریو گاسمن
Dear Father

دهه ۱۹۸۰ ویرایش

سال برنده
فیلم
نامزدها
۱۹۸۰ آدریانو چلنتانو
Mani di velluto
۱۹۸۱ ماسیمو ترویسی
Ricomincio da tre
میکله پلاچیدوسه برادر
کارلو وردونBianco, rosso e Verdone
۱۹۸۲ کارلو وردون
Talcum Powder
بپه گریلوCercasi Gesù
آلبرتو سوردیIl Marchese del Grillo
۱۹۸۳ فرانچسکو نوتی
The Pool Hustlers
۱۹۸۴ جانکارلو جانینی
Where's Picone?
نانی مورتیBianca
فرانچسکو نوتیSon contento
۱۹۸۵ فرانچسکو نوتی
Casablanca, Casablanca
میکله پلاچیدوPizza Connection
بن گازاراUno scandalo perbene
۱۹۸۶ مارچلو ماسترویانی
جینجر و فرد
نانی مورتیThe Mass Is Ended
فرانچسکو نوتیAll the Fault of Paradise
۱۹۸۷ ویتوریو گاسمن
خانواده
دیگو ابتنتوئونوRegalo di Natale
جان ماریا ولونتهThe Moro Affair
۱۹۸۸ مارچلو ماسترویانی
چشمان سیاه
فیلیپ نوآرهThe Gold Rimmed Glasses
کارلو وردونIo e mia sorella
۱۹۸۹ روبرتو بنینی
The Little Devil
جانکارلو جانینی'o Re
کارلو وردونCompagni di scuola

دهه ۱۹۹۰ ویرایش

سال برنده
فیلم
نامزدها
۱۹۹۰ پائولو ویلاجیو
صدای ماه
جان ماریا ولونته
درهای باز (فیلم)
سرجو کاستلیتو Piccoli equivoci
جانکارلو جانینیIl male oscuro
نانی مورتی Palombella rossa
ماسیمو ترویسیساعت چنده؟
۱۹۹۱ نانی مورتی
The Yes Man
دیگو ابتنتوئونومدیترانه
کلاودیو آمندولااولترا
سیلویو اورلاندوThe Yes Man
سرجیو روبینیایستگاه
۱۹۹۲ کارلو وردون
Maledetto il giorno che t'ho incontrato
جان ماریا ولونتهUna storia semplice
انریکو لو ورسوبچه‌های دزدیده‌شده
۱۹۹۳ سرجو کاستلیتو
The Great Pumpkin
کارلو چکیMorte di un matematico napoletano
سیلویو اورلاندوUn'altra vita
۱۹۹۴ جولیو اسکارپاتی
Law of Courage
دیگو ابتنتوئونوبرای عشق، فقط برای عشق
نانی مورتیخاطرات عزیز
سیلویو اورلاندوSud
۱۹۹۵ مارچلو ماسترویانی
Sostiene Pereira
فابریتزیو بنتیوولیوUn eroe borghese
ماسیمو ترویسیایل پوستینو: پستچی
۱۹۹۶ جانکارلو جانینی
Celluloide
سرجو کاستلیتوThe Star Maker
انیو فانتاستیکینی Ferie d'agosto
جانکارلو جانینیPalermo Milano solo andata
۱۹۹۷ فابریتزیو بنتیوولیو
Testimone a rischio
کلاودیو آمندولاLa mia generazione
لئوناردو پیراچونیچرخند
سرجیو روبینینیروانا
کارلو وردونSono pazzo di Iris Blond
۱۹۹۸ روبرتو بنینی
زندگی زیباست
نانی مورتیآوریل
سیلویو اورلاندوAuguri professore
۱۹۹۹ استفانو آکورسی
Radiofreccia
سیلویو اورلاندوFuori Dal Mondo
آنتونیو آلبانیزهLa fame e la sete

دهه ۲۰۰۰ ویرایش

سال برنده
فیلم
نامزدها
۲۰۰۰ برونو گانتس
Bread and Tulips
استفانو آکورسیOutlaw
فابریتزیو جیفونیA Love
کارلو وردونC'era un cinese in coma
۲۰۰۱ لوییجی لو کاشو
One Hundred Steps
استفانو آکورسیThe Last Kiss
نانی مورتیاتاق پسر
۲۰۰۲ جانکارلو جانینی
I Love You Eugenio
لوییجی لو کاشوLight of My Eyes
تونی سرویلوL'uomo in più
۲۰۰۳ ماسیمو جیروتی
پنجره‌های روبرو
روبرتو بنینیپینوکیو
فابریتزیو بنتیوولیومرا به خاطر بسپار، عشق من
سرجو کاستلیتولبخند مادر من
نری مارکورهافسون‌شده (فیلم ۲۰۰۳)
Fabio VoloCasomai
۲۰۰۴ سرجو کاستلیتو
Don't Move
جوزپه باتیستونAgata and the Storm
لوییجی لو کاشوبهترین دوران جوانی
Silvio MuccinoChe ne sarà di noi
کارلو وردونL'amore è eterno finché dura
۲۰۰۵ تونی سرویلو
پیامدهای عشق
استفانو آکورسیProvincia meccanica
Giorgio Pasotti Dopo mezzanotte
کیم روسی استوارتThe Keys to the House
لوکا زینگارتیAlla luce del sole
۲۰۰۶ سیلویو اورلاندو
The Caiman
آنتونیو آلبانیزهLa seconda notte di nozze
فابریتزیو بنتیوولیو La terra
کیم روسی استوارتRomanzo Criminale
کارلو وردون Il mio miglior nemico
۲۰۰۷ الیو جرمانو
برادرم تنها فرزند است
Giacomo RizzoThe Family Friend
Vincenzo AmatoNuovomondo
میکله پلاچیدوزن ناشناخته
کیم روسی استوارتآزادی هم بد نیست
۲۰۰۸ تونی سرویلو
La ragazza del lago
آنتونیو آلبانیزهDays and Clouds
لاندو بوتزانکاI Viceré
نانی مورتیQuiet Chaos
کیم روسی استوارتPiano, solo
۲۰۰۹ تونی سرویلو
ایل دیوو
Luca ArgenteroDiverso da chi?
Claudio BisioSi può fare
والریا ماستاندرئاNon pensarci
سیلویو اورلاندوGiovanna's Father

دهه ۲۰۱۰ ویرایش

سال برنده
فیلم
نامزدها
۲۰۱۰ والریا ماستاندرئا
The First Beautiful Thing
آنتونیو آلبانیزهA Question of the Heart
Libero De RienzoFort Apache Napoli
کیم روسی استوارتA Question of the Heart
فیلیپو تیمیVincere
۲۰۱۱ الیو جرمانو
زندگی ما
آنتونیو آلبانیزهQualunquemente
Claudio BisioBenvenuti al Sud
Vinicio Marchioni20 sigarette
کیم روسی استوارتVallanzasca – Gli angeli del male
۲۰۱۲ میشل پیکولی
We Have a Pope
فابریتزیو بنتیوولیوEasy!
الیو جرمانوMagnifica presenza
مارکو جالینی Posti in piedi in paradiso
والریا ماستاندرئاPiazza Fontana: The Italian Conspiracy
۲۰۱۳ والریا ماستاندرئا
Balancing Act
آنیلو آرنا – واقعیت
سرجو کاستلیتوUna famiglia perfetta
روبرتو هرلیتزکاIl rosso e il blu
لوکا مارینلی Tutti i santi giorni
تونی سرویلو Viva la libertà
۲۰۱۴ تونی سرویلو
زیبایی بزرگ
جوزپه باتیستونZoran, My Nephew the Idiot
فابریتزیو بنتیوولیوسرمایه انسانی
کارلو چکیمیله (شرکت)
Edoardo LeoI Can Quit Whenever I Want
۲۰۱۵ الیو جرمانو
لئوپاردی
Fabrizio FerracaneBlack Souls
آلساندرو گازمنAn Italian Name
مارکو جالینی Se Dio vuole
ریکاردو اسکامارچوYou Can't Save Yourself Alone

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش