جایزه رؤیایی شبکه ۴ فرانسه

جایزه رؤیایی شبکه ۴ فرانسه (انگلیسی: France 4 Visionary Award) جایزه مستقل در جشنواره کن است که توسط شبکه ۴ فرانسه اهدا می شود.

جایزه رؤیایی شبکه ۴ فرانسه
توصیفاستعدادهای جدید در صنعت فیلم
مکانکن
کشورفرانسه
ارائه‌دهندهجشنواره کن
نخستین تقدیر۲۰۱۲

منابع