جبرئیل بن بختیشوع

جبرئیل بن بختیشوع نام پزشک نسطوری[۱] و سریانی زبان[۲] ایرانی قرن ۸ و ۹ میلادی بود. وی پزشک جعفر برمکی، هارون الرشید و مأمون بود. وی عضوی از خانواده بختیشوع از خاندان‌های دانشمند شاغل دانشگاه گندی‌شاپور بود.

جبرئیل بن بختیشوع یکی‌ از کسانی‌‌ست که‌ سهم‌ بسیار مهمی‌ در ترجمة‌ آثار پزشکی‌ از سریانی‌ و یونانی‌ به‌ عربی‌ داشت‌.[۳]

منابع

ویرایش
  1. Anna Contadini, 'A Bestiary Tale: Text and Image of the Unicorn in the Kitāb naʿt al-hayawān (British Library, or. 2784)', Muqarnas, 20 (2003), 17-33 (p. 17), http://www.jstor.org/stable/1523325.
  2. Islamic Culture and the Medical Arts, U.S. National Library of Medicine
  3. «جبرئیل بن بختیشوع».