جبرئیل بن بختیشوع

جبرئیل بن بختیشوع نام پزشک نسطوری[۱] و سریانی زبان[۲] ایرانی قرن ۸ و ۹ میلادی بود. وی پزشک جعفر برمکی، هارون الرشید و مأمون بود. وی عضوی از خانواده بختیشوع از خاندان‌های دانشمند شاغل دانشگاه گندی‌شاپور بود.

Arabic aristotle.jpg

جبرئیل بن بختیشوع یکی‌ از کسانی‌‌ست که‌ سهم‌ بسیار مهمی‌ در ترجمة‌ آثار پزشکی‌ از سریانی‌ و یونانی‌ به‌ عربی‌ داشت‌.[۳]

منابعویرایش

  1. Anna Contadini, 'A Bestiary Tale: Text and Image of the Unicorn in the Kitāb naʿt al-hayawān (British Library, or. 2784)', Muqarnas, 20 (2003), 17-33 (p. 17), http://www.jstor.org/stable/1523325.
  2. Islamic Culture and the Medical Arts, U.S. National Library of Medicine
  3. «جبرئیل بن بختیشوع».