جبر (ابهام‌زدایی)

نام خانوادگی

جبر بیش از یک معنی دارد:

  • جبر شاخه‌ای از ریاضیات است.
  • جبر (فلسفه) در مقابل اختیار، در حوزهٔ فلسفه و ادیان قرار دارد.
  • جبر ساختاری جبری است که همانند گروه، حلقه و میدان در شاخه جبر(ریاضی) مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
  • اکس‌ام‌پی‌پی که نام پیشین آن Jabber بود.