جبهه اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم

آماده شدن هواپیماهای جنگنده ژاپن برای حمله به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در پرل هاربر (۷ دسامبر ۱۹۴۱)

منابعویرایش