جبهه (جنگ)

(تغییرمسیر از جبهه جنگ)

در جنگ، جبهه منطقه یا محلی است که در آن رخدادهای مهم نظامی رخ می‌دهد یا در حال پیشرفت است. یک جبهه ممکن است شامل تمامیت منطقهٔ هوا فضا، زمین و دریایی باشد که ممکن است به‌طور بالقوه تبدیل به منطقهٔ درگیر در عملیات جنگی بشود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش