در جنگ، جبهه منطقه یا محلی است که در آن رخدادهای مهم نظامی رخ می‌دهد یا در حال پیشرفت است. یک جبهه ممکن است شامل تمامیت منطقهٔ هوا فضا، زمین و دریایی باشد که ممکن است به‌طور بالقوه تبدیل به منطقهٔ درگیر در عملیات جنگی بشود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش