جدول (پیاده‌رو)

جدول (Curb در آمریکای شمالی و Kerb در کشورهای همسود به جز کانادا)، لبه‌ای است که در آن پیاده‌رو یا جاده بلندتر و دیواره میانی با یک خیابان یا جاده دیگری برخورد می‌کند.

لبه‌های سنگی و پیاده‌روهای برافراشته در دو سوی جاده سنگفرشی ۲۰۰۰ ساله در پمپئی، ایتالیا
حاشیه ای با نام خیابان در پیاده‌رو در نیواورلئان
جدول بلندی که برای سوارشدن به وسایل نقلیه ترابری عمومی طراحی شده‌است.

منابع ویرایش