جدی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جَدی یا جُدَی ممکن است اشاره به موارد زیر باشد: