جرج بوش

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جرج بوش می‌تواند در یکی از معانی زیر بکار رود:

اشخاص: