جریان بنگوئلا

جریان بنگولا یک جریان اقیانوسی شمال سو و پهن است که قسمت شرقی گردابه جنوبی اقیانوس اطلس را تشکیل می‌دهد. این جریان توسط بادهای جنوب شرق رانده می‌شود که سبب بالا آمدن آب اعماق اقیانوس در کناره‌های ساحل بنگولا می‌شود.

نواحی قرمز نواحی عمده بالا آمدن آب اعماق اقیانوس را نشان می دهد. جریان بنگولا در جنوب غرب سواحل افریقا یکی از جریان های عامل این بالا آمدن است.