جزیره خرد به جزایر بسیار کوچک نظیر جزایر صخره‌ای و مرجانی و نزدیک ساحل یا جزایر داخل رودخانه‌ها گفته می‌شود.

یک جزیره خرد در سواحل هاوایی

لیست جزیره‌های خرد ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش