جشن خاک

آلبومی از ونگلیس

«جشن خاک» آلبومی از هنرمند اهل یونان ونگلیس است که در سال ۱۹۸۴ میلادی منتشر شد.

جشن خاک
آلبوم استودیویی از
انتشار۱۹ آوریل ۱۹۸۴
مدت۴۷:۵۹
ناشرپالیدور رکوردز
گاه‌نگاری ونگلیس
قطب جنوب (آلبوم ونگلیس)
(۱۹۸۳)
جشن خاک
(۱۹۸۴)
Mask
(۱۹۸۵)

منابع ویرایش