جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی

جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی عنوان کتابی است که به موضوع جغرافیای تاریخی سرزمین‌های بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان حمله اعراب تا دودمان تیمور می‌پردازد. نویسنده کتاب گای له استرنج و مترجم آن به فارسی محمود عرفان است. این کتاب فشرده و چکیده ایست از تحقیقات و تالیفات جغرافی نویسان قدیم مسلمین. مقصود مولف از خلافت شرقی، خلافت خلفای راشدین و خلفای اموی و خلفای عباسی است که مرکز دستگاه آنها مشرق زمین یعنی عربستان، عراق و شام بود و چون یکی از افراد خاندان اموی از شام به اسپانیا رفت و در آنجا دستگاه خلافتی ترتیب داد، خلافت آنها را خلافت غربی نامیدند.

جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی
بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایام تیمور
نقشه سرزمین‌ها و استان‌های ایران در دوران خلافت عباسی در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی
نویسنده(ها)گای له استرنج
(Guy le Strange)
عنوان اصلیThe Lands of The Eastern Caliphate
برگرداننده(ها)محمود عرفان
زیر نظر احسان یارشاطر
کشور
مکان ناشر فارسی: تهران،
مطبعه بانک ملی ایران
زبانفارسی
موضوع(ها)جغرافیای تاریخی
گونه(های) ادبیایران‌شناسی
ناشر
ناشر فارسی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
تاریخ نشر
تاریخ نشر به زبان انگلیسی: ۱۹۰۵ (میلادی)

تاریخ نشر فارسی: ۱۳۳۷
شمار صفحات۶۱۶

منابع ویرایش

  • کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایام تیمور، ۱۳۳۷ خورشیدی، گای لو استرنج ترجمه: محمود عرفان، ناشر فارسی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب