جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی

جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی عنوان کتابی است که به موضوع جغرافیای تاریخی سرزمین‌های بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان حمله اعراب تا دودمان تیمور می‌پردازد. نویسنده کتاب گای له استرنج و مترجم آن به فارسی محمود عرفان است. این کتاب فشرده و چکیده ایست از تحقیقات و تالیفات جغرافی نویسان قدیم مسلمین. مقصود مولف از خلافت شرقی، خلافت خلفای راشدین و خلفای اموی و خلفای عباسی است که مرکز دستگاه آنها مشرق زمین یعنی عربستان، عراق و شام بود و چون یکی از افراد خاندان اموی از شام به اسپانیا رفت و در آنجا دستگاه خلافتی ترتیب داد، خلافت آنها را خلافت غربی نامیدند.

جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی
بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایام تیمور

The Lands of The Eastern Caliphate
Iran provinces in Abbasid Caliphate.jpg
نقشه سرزمین‌ها و استان‌های ایران در دوران خلافت عباسی در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی
نویسندهگای له استرنج
(Guy le Strange)
برگردانندهمحمود عرفان
زیر نظر احسان یارشاطر
ناشر
ناشر فارسی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
محل نشر
مکان ناشر فارسی: تهران،
مطبعه بانک ملی ایران
تاریخ نشرتاریخ نشر به زبان انگلیسی: ۱۹۰۵ (میلادی)

تاریخ نشر فارسی: ۱۳۳۷
تعداد صفحات۶۱۶
موضوعجغرافیای تاریخی
سبکایران‌شناسی
زبانفارسی

منابعویرایش

  • کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، بین‌النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایام تیمور، ۱۳۳۷ خورشیدی، گای لو استرنج ترجمه: محمود عرفان، ناشر فارسی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب