جغرافیای زیستی

جغرافیای زیستی یا زیست‌زمین‌نگاری مطالعه گستردگی گونه‌ها و اکوسیستم‌ها در فضای جغرافیای و دوره‌های زمین‌شناسی است.

Wallace biogeography.jpg

منابع