جفت‌ستاره

دو ستاره که نزدیک به هم دیده می‌شوند

در اخترشناسی رصدی، یک جفت‌ستاره (به انگلیسی: Double star)، از دو ستاره تشکیل می‌شود که وقتی از روی زمین از طریق یک تلسکوپ نوری مشاهده می‌شوند نزدیک به هم به نظر می‌رسند. این ممکن است به این دلیل باشد که این جفت، تشکیل یک ستارهٔ دوتایی می‌دهند یا ممکن است که یک جفت بصری باشند، یعنی دو ستاره که فاصلهٔ بسیار زیادی از هم دارند در آسمان نزدیک به نظر برسند.

منبعویرایش